Home

Tibble Ekonomi poängplan

Poängplan. Här kan du ladda ner poängplanen för Ekonomiprogrammet. Poängplan Ekonomi Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet på Tibble! Antagningsgräns & Median 2020 Beteendev. 265/277,5 M.i.k. 255/262,5 Samhällsk. 265/272,5 Juridik 277,5/29 Poängplan Ekonomiprogrammet Ekonomisk inriktning Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Svenska 1/2/3 300 Engelska 5/6 200 Historia 1b 100 Samhällskunskap 1b/2 200 Matematik 1b/2b 200 Religionskunskap 1 50 Idrott och hälsa 1 100 Naturkunskap 1b 100 Programgemensamma ämnen 350 p Företagsekonomi 100 Privatjuridi

Tibble satsar på nästa generation. Traditioner på Tibble. FEX-veckan; Ledighet. Åtgärder och riktlinjer med anledning av corona. Lottning utspring 2021. Kvalitetsarbete. Kvalitet i lagstiftningen. Kvalitetsmanual. Kvalitetsrapport. Skolinspektionens granskning. Plan mot kränkande behandling. Tibble Gymnasium - en jämförelse. Årskurs 1 - Introduktionsenkä Ekonomi. Vanessa Case 073-661 27 15 . Elevhälsa. Välkommen att kontakta vår elevhälsa där kuratorer, specialpedagog och skolsköterskor arbetar. Kurator: kurator@tibble.nu. Specialpedagog: niklas.lefrell@tibble.nu och Anna.brolen@tibble.nu Skolsköterskor: carina.lassi@tibble.nu eller maria.axen@tibble.n POÄNGPLAN. Här kan du ladda ner hela Estetiska programmets poängplan. Poängplan Este Programmets bas finns i ämnena teknik, fysik, kemi och matematik, ämnen som ger dig verktyg för att förstå, uttrycka och analysera tekniska sammanhang. Utbildningen har ett tydligt entreprenöriellt perspektiv och uppmuntrar dig att utveckla nya kreativa lösningar för att möta framtiden Du kan också välja att fördjupa ditt program inom ett specifikt område, till exempel inom internationell ekonomi. OBS! I Programplanen för Ekonomiprogrammet ser man att man får läsa Redovisning 2, 100 poäng, som programfördjupande kurs

Ekonomi - Tibble Gymnasium Campus Kist

Samhällsvetenskapsprogrammet - Tibble Gymnasium Campus Täb

Poängplan - Det digitala samhället. Teknik. Poängplan - Teknikvetenskap. Sam. Poängplan - Samhällsvetenskap. Poängplan - Beteendevetenskap. Natur. Poängplan - Naturvetenskap. Poängplan - Naturvetenskap och samhälle. Ekonomi. Poängplan - Ekonomi. Poängplan - Juridi Sök till ÅvaProgramkatalogIndividuella val. Naturvetenskap. Med vetenskap i fokus. Naturvetenskap - musik. Skaffa dig eftertraktad scenvana. Teknik och innovation. Teknik - ett framtidsyrke. Samhällsvetenskap. Mänskliga rättigheter och demokrati i ett globalt perspektiv Ekonomiprogrammet poängplan. Handelsprogrammet poängplan. Naturvetarprogrammet poängplan. Samhällsprogrammet poängplan

Studier i ekonomi ger dig en bred bas för fortsatta studier inom ekonomi, samhälle och juridik och passar dig som vill studera vidare till exempelvis entreprenör, Poängplaner. Poängplan EKEKO start 2021 pdf 123.87 KB jan 2021. Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi Stagneliusskolan / Utbildning / Ekonomi / Ekonomi / Poängplan Poängplan. Poängplan>> Sidan uppdaterad av: Marie Stigson, 2020-02-04. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post:. Poängplan ekonomi programmet borgarskolan.gavle.se Inriktning ekonomi Inriktningskurser Poäng Entreprenörskap och företagande 100 p Företagsekonomi 2 100 p Matematik 3 100 p Programfördjupningskurser Internationell ekonomi 100 p Ledarskap och organisation 100 p Marknadsföring 100 p Inriktning juridik Inriktningskurser Affärsjuridik 100 p Filosofi 1 50 Stagneliusskolan / Utbildning / Ekonomi / Juridik / Poängplan Poängplan. Poängplan>> Sidan uppdaterad av: Marie Stigson, 2020-02-04. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post:. Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, nationellt godkänd idrottsutbildning NIU. Poängplan EKEKO NIU start 2020 pdf 83.87 KB okt 2019 Poängplan EKEKO NIU start 2019 pdf 84.15 KB jun 201

Ekonomi. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på ekonomiprogrammet. Poängplan. El och energi. Estet musik. Fordon och transport. Handel och administration. Introduktion. Naturvetenskap. Restaurang och livsmedel. Samhällsvetenskap. Teknik. Vård och omsor INRIKTNING EKONOMI Företagsekonomi 2 100 100 Entreprenörskap och företagande 100 100 Matematik 3b 100 100 300 Profil Ekonomistyrning Marknadsföring 100 100 Fe-spec-Finansiering och kalkylering 100 100 POÄNGPLAN LÄSÅRET 2020/23. Title: Poängplan EK 20-23.xlsx Author: 00364 Ekonomi som ämne och teori har utvecklats och utmanats till att idag inkludera frågor om hur vi skapar en ekonomiskt och socialt hållbar framtid. Du kommer att få fördjupade kunskaper om hur svenska och internationella företag arbetar för att nå framgångar, men även hur detta kan ske på ett hållbart sätt

Ekonomiprogrammet - Tibble Gymnasium

För dig som vill studera vidare på högskola eller arbeta med stora idéer som för samhället framåt i eget eller andras företag. Vill du lära dig hur samhälle och ekonomi hänger ihop med det som sker i världen? På ekonomiprogrammet, ekonomiinriktning på Grillska Eskilstuna får du en bred bas för fortsatta studier och du får dessutom ägna dig åt spännande projekt och starta. Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst) Våra program. Barn- och fritidsprogrammet; Bygg- och anläggningsprogramme POÄNGPLAN. Poäng­plan för ekonomiprogrammet. OBS! Kurslis­tan är pre­lim­inär och förän­dringar kan förekomma

Inriktning ekonomi. Här får du pröva på att starta och driva ett företag i kursen Entreprenörskap och företagande (UF). Du får också djupa kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring och ledarskap. Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Programfördjupning (300 poäng) Ledarskap och organisatio Patrick Hjertén. 0325- 57 65 28. Poängplaner: Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du som börjar hos oss år 2021 kommer att gå i årskurs EK21. Övriga poängplaner gäller elever som redan går på skolan. » Poängplan årskurs 21 Om program på gymnasiet. Svenska gymnasieprogram pågår i tre år och omfattar minst 2500 poäng. Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara. Gymnasieprogrammen. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram

Tibble gymnasium - eleven i centrum och lärandet i fokus. Tibble Gymnasium Campus Kista är en medelstor gymnasieskola. Här finns svar på vanliga frågor till SYV gällande ekonomi-, samhälls-, Längre ned på sidan finner du nedladdningsbara poängplaner och svar på vanliga frågor Räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg. Det 17:e betyget räknas med ifall du har läst moderna språk. Annars räknas meritvärdet ut på dina 16 bästa betyg. För att räkna ut ditt meritvärde, skriv in vilket betyg du har eller som du tror att du kommer få Anna Whitlocks gymnasium är Stockholm stads största gymnasieskola. Här finns något för nästan alla som vill gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Vi välkomnar dig till en varm, kreativ, modern och modig skola där vi drivs av energin och tilltron till allas möjligheter att göra skillnad. Vi erbjuder fem.

Thorildsplans gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor. Vi har ett brett utbud av program och utbildningar, och till oss kommer elever från hela Stockholm, med alla möjliga bakgrunder och framtidsdrömmar. De har alla en sak har de gemensamt: de kommer alla vara med och bygga och forma framtidens samhälle Blackebergs gymnasium ligger ett stenkast från Blackebergs tunnelbana. Skolan är känd för studiemotiverade elever och kunniga, engagerade lärare. All personal på skolan arbetar för att skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö. Gemenskap är en viktig del av skolans popularitet och många elever deltar i elevföreningarnas olika. Genom att studera naturvetenskap under din gymnasieutbildning får du även tillfälle att värdera olika typer av information, analysera och ta ställning i olika frågor samt arbeta i grupp såväl som individuellt. När du har läst naturvetenskap på gymnasiet kan du läsa vidare till exempelvis veterinär, läkare eller bioanalytiker

Efter att jag har gått ut gymnasiet ska jag troligtvis söka mig vidare till civilingenjör inom arkitektur, Poängplan TEINF start 2019 pdf 85.34 KB nov 2018. Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik. Poängplan TEINF start 2018 pdf 85.26 KB aug 2018 Antagningspoäng inför läsåret 2020/2021, den 2020-07-09 Ekonomi. Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan Efter examen från programmet har du fått kunskaper främst inom områdena ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden ; Inriktning samhällsvetenskap med juridik. Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap med juridik 2019-2020 Vår ambition är att utveckla dina kunskaper och främja din beredskap att möta framtida utmaningar. Vi erbjuder dig en spännande miljö med musik, den internationella sektionen och skolans rika idrotts- och föreningsliv

Frågor om detta ställs till Gymnasieantagningens verksamhetschef: charlott.ryden@storsthlm.se) Kriterium/skola DAN ML TIBBLE ÅVA VRGD VRGO KG TEG Antal elever ht 2018 1267 498 1436 1160 535 613 1258 847 Svarsfrekvens 87% 86% 80% 87% 87% 92% 82% 91 I slutet av april kan du se ditt preliminära antagningsresultat på www.gyantagningen.se. Från och med 27 april kan du göra ett omval om du. Våra behöriga, legitimerade och engagerade lärare stöttar dig under din gymnasietid för att Du ska vara väl förberedd inför nästa steg i livet. Vi erbjuder studieförberedande utbildningar inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. YouTube. Norra Reals Gymnasium. No subscribers Individuellt val. Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram och som elev ska man vanligtvis läsa 200 poäng individuellt val i årskurs två och tre. I vår katalog, Individuellt val, kan du se vilka kurser som går att läsa. Katalogen Individuellt val inför läsåret 2020/2021. Studie- och yrkesval efter gymnasiet Samhällsvetenskap gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet - GymnasieGuide . Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskape

Här hittar du gymnasium med inriktning Bild & formgivning i Stockholms län. Jämför gymnasium och program på Gymnasium.s Ekonomi. El och energi. Estet musik. Fordon och transport. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på fordons- och transportprogrammet. Poängplan. Handel och administration. Introduktion. Naturvetenskap. Restaurang och livsmedel. Samhällsvetenskap. Teknik. Vård och omsorg / / / Fordon och. Här finns vår karaktärsundervisning inom de estetiska ämnena och de gymnasiegemensamma ämnena. Lunchen intar vi på Ellen Fries gymnasium. Du når oss på telefon via 018-727 98 10, Ellen Fries gymnasium - som är Uppsala estetiskas organisatoriska rektorsenhet. Postadress Uppsala kommun Uppsala estetiska gymnasium Box 1023 751 40 Uppsala Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Öppet hus TISDAG 30 JANUARI 2018 Välkomna till skolan mellan kl.17 - 19.30. Träffa elever. Öppet hus. Marina läroverket. Välkommen till vår digitala öppet hus-sida För e Välj mellan programmen Ekonomi, Natur och Samhällsvetenskap Vill du byta gymnasium? Här hittar du lediga platser snabbt 100 100 Svenska 3 SVESVE03 100 100 Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska 6 ENGENG06 100 10 Naturvetenskapsprogrammet Poängplan Naturvetenskapsprogrammet, (NIU) i tennis på Tibble Fristående Gymnasium i Täby Antagning till NIU baseras på provträning, intervju, meriter och referenser Idrottsutbildning (NIU), Fotboll. Mora gymnasium. För dig som läser idrottsutbildning med inriktning Fotboll väntar träning mellan 8-12 3-4 halvdagar i veckan. Du och dina kompisar Antagning till Idrottsutbildningar Antagning Bästa gymnasium stockholm naturvetenskap Naturvetenskapsprogrammet i Stockholm Kulturama Gymnasium . Det bästa av två världar. Inriktningen på naturvetenskapsprogrammet är samhälle och vi erbjuder tre särskilda varianter att kombinera med naturvetenskap: Bild, Dans och Musik ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studier i utbildnings-­ och kultursociologi 7 Editores: Mikael Börjesson, Ylva Bergström, Donald Broady Till Assar och Sara Sättning: Håkan Forsberg Foto: Finn Calander Kartor: Marcus Mohall Håkan Forsberg Kampen om eleverna Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987-2011 Summary: The Battle over Pupils The field of upper secondary.

Gymnasiemässan 2019 by Newsfactory Media Group - issuu. Gymnasiemässan ANNONS. Denna bilaga är en annons från Gymnasiemässan i samarbete med Gymnasieantagningen. ANNONS. 21-23 november. Andel elever (%) som inför ht är behöriga till Högskoleförberedande program År Naturveten Teknik Ekonomi Humanist.Samhäll Yrkes program Estetiska 2011 86,8 88,0 89,7 90,6 2012 84,5 79,8 84,5 85 87,0 84,5 88,0 82,3 2013 Ytterligare en del av förklaringen till nedgången skulle kunna vara det nya betygssystemet, de elever som våren 2013 lämnade våra grundskolor var den första.

Naturvetenskapsprogrammet - Tibble Gymnasium Campus Täb

ÅVA 2014 MAGASI 11 bra program på ÅVA Du kan få behörighet på alla program Hyllmeter Bibblan får dina färdigheter att växa Med blick för kunskap på ditt livs roligaste resa Svårt val? Vi guidar dig! Va Poängplan Ekonomi. Ekonomi påverkar hela samhällets uppbyggnad och utveckling. Genom att förstå ekonomi kan vi lära oss förstå världen - hur samhällets resurser används, vilken roll företagen spelar i en globaliserad värld och hur lagar styr våra företag, organisationer och medborgare

Öppet hus digitalt - Tibble Gymnasium Campus Täb

Inriktning Ekonomi Poängplanen är preliminär och kan komma att ändras! Start 2020 Gymnasiegemensamma ämnen (1250p) Gy-poäng År 1 År 2 År 3 Engelska 5 och 6 200 100 100 Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa 1 100 100 Matematik 1b och 2b 200 100 100 Naturkunskap 1b 100 100 Religionskunskap 1 50 5 INRIKTNINGSKURSER EKONOMI 300 Entreprenörskap och företagande 100 100 Företagsekonomi 2 100 100 Matematik 3b 100 100 PROGRAMFÖRDJUPNING 300 Poängplan Ekonomiprogrammet . INRIKTNING: STARTÅR: Ekonomi 2020 . Title: Brevmall Author: Elisabeth Johnsen Zander Created Date Inriktning ekonomi. Entreprenörskap och företagande. 100 p. Företagsekonomi (2) 100 p. Matematik (3) 100 p. Individuella val (se inriktning) 200 p. Programfördjupning (se inriktning) 300 p. Gymnasiearbete. 100 Poängplan ekonomi; Poängplan juridik; Medarbetarna. Lärarna; Ledningen; Elevhälsoteamet; IKT; Rekrytering; Läsårsdata; Q and A; Kontakt; He

Estetiska programmet - Tibble Gymnasium Campus Täb

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd för vidare studier och ger dig en bred och djup kunskap om ekonomi. Hos oss läser du en extra kurs i marknadsföring och affärsjuridik vilket gör att du lär dig både ekonomins grunder och juridikens lagar Färgval i Brf Tibble; Andrahandsupplåtelse; Parkering; Balkonger; Uteplatser; Individuell Eldebitering; Bredband. Kabel- TV; Styrelsen. Ekonomi. Finanspolicy; Föreningsstämmor. Stämman 2021; Stämman 2020; Verksamhetsberättelser; Miljö. Sopsortering; Källsortering; Kontakta oss; Felanmäla Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi passar dig som är intresserad av företag, entreprenörskap och marknadsföring. Du får kunskaper om företagens roll i samhället ur olika synvinklar. Som elev kommer du även att får lära dig hur man startar ett eget företag genom Ung företagsamhet och lära dig hur företagen ska förhålla sig till marknadsföring Tibble Gymnasium är ett gymnasium med en hög akademisk ambitionsnivå och en tydlig idrottsprofil med satsande elever i flertalet NIU-idrotter... Du läser enligt samma poängplan som Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och genomför samma internationella klassresa. Vår film/foto-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom programmet och istället läsa film eller foto (eller båda). Så här fungerar de

Teknikprogrammet - Tibble Gymnasium Campus Täb

 1. istration Tibble - bokföring, lönead
 2. Tibble Gymnasium Campus Täby med 40 omdömen är ett gymnasium i Täby. Läs vad andra personer tycker och dela dina egna erfarenheter
 3. Poängplan och ansökningskod. Här hittar du poängplan och ansökningskod för Ekonomiprogrammet inriktning juridi
 4. Ekonomi Juridik Naturvetenskaps-programmet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Estetiska programmet Bild och form - Spetsutbildning Bild och form Estetik och media Teater Estet med samhällsfördjupning Ansökan till Estetiska programmet Introduktionsprogrammet Språkintroduktion Individuellt alternativ Poängplaner Kurskatalog Elevkåre
 5. Business Program är för dig med höga ambitioner och mål uppsatta. Du tycker om att ha rätt och du är inte rädd för att satsa på det du tror på. Du är intresserad av antingen ekonomi, marknadsföring eller juridik. Business Program är för dig med siktet inställt på framgång
 6. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

Ekonomi-Ekonomi ger dig möjligheten att använda dig av kreativa idéer i marknadsföring. Du drar nytta av skolans långa tradition av estetiskt och kreativt kunnande. Poängplan Poängplan 21/22 för inriktningarna Ekonomi och Juridik Sidfot. Kontakta oss. E-post. Poängplan: Teknik / Design och produktutveckling. Gymnasie­gemensamma ämnen. Kursnamn. 1100p. Engelska. Engelska 5. 100. Engelska 6. 100 Tibble gymnasium är en fristående gymnasieskola i Stockholms län.. Tibble Gymnasium Campus Täby ligger i Täby kommun i Stockholms län.Tibble Gymnasium Campus Täby är en gymnasieskola med ca 1600 elever. Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt utbildningen Idrott, hälsa och ledarskap Motsv. gymn poäng. Motsv. kurs i gymnasieskolan. Svenska och dramatik. 150. Svenska A+B. Litteratur. 150. (gemensamt) Engelska-grundkurs Tibble-Sundby 1:4 (kopia) Tomt. 3456 m². Ekonomi. Pris: 650 000 kr (eller högstbjudande). Fastighetsskatt-/avgift: 0 kr. Det finns uttagna pantbrev om totalt 0 kr

Ekonomiprogrammet poängplan - ekonomiprogrammets

Inriktning Samhällsprogrammet med internationell specialisering (SI) är en utbildning med egen sökväg för dig som vill fördjupa dina studier i internationell politik, globala miljö- och klimatfrågor, fredsfrågor, global ekonomi och studier om mänskliga rättigheter. Allt ur ett historiskt, nutida, framtida och internationellt perspektiv Första året. Du får en bred förståelse för programmets karaktärskurser: Privatjuridik och Företagsekonomi. I kursen Företagsekonomi 1 får du prova på olika delar inom ekonomi såsom entreprenörskap och marknadsföring. I kursen Privatjuridik får du kunskaper om lag och rätt och ökad förståelse för svenskt rättsväsende Ekonomi Med en fot i siffervärlden och en i den föränderliga samtiden ser Donnerekonomen styrkan i struktur men också nyttan att kritiskt granska och ifrågasätta. Påläst och ständigt utmanande tar du dig an de ekonomiska och juridiska system som både bygger upp och påverkar vårt samhälle - och hittar framtidens kreativa och hållbara lösningar Total poängplan för ekonomiprogrammet med startår 2021. Du väljer antingen juridisk eller ekonomisk inriktning och beroende på val faller vissa kurser bort

Ekonomiprogrammet Östra Reals gymnasiu

 1. Poängplan. Här hittar du poängplaner för bygg- och anläggningsprogrammet. År 2021-2024. Inriktning husbyggnad år 2021 (pdf). Inriktning måleri år 2021 (pdf, 58 kB). År 2020-202
 2. istration, juridik, information och språk. I framtiden kommer du kanske att arbeta med försäljning, marknadsföring, redovisning eller i bankvärlden. Poängplane
 3. Poängplan. Poängplan inriktning ekonomi på Anna Whitlocks gymnasium (pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster) Programfördjupning (300p) På Anna Whitlock har du möjlighet att kombinera en gedigen utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap med kurser inom digitalt skapande och webbutveckling

Klicka här för att se poängplan (med reservation för förändringar) INRIKTNING JURIDIK. Ekonomiprogrammet med inriktning juridik vänder sig till dig som är intresserad av hur rättssystem och lagar styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Du kommer ha nytta av dina kunskaper i juridik inför vilken framtid du än tänker dig Om programmet Ekonomiprogrammet. Har du siktet inställt på börsen, rättssalen eller mäklaryrket så ska du välja Sjölins ekonomiprogram. Programmet ger dig en bred bas att bygga vidare på och möjligheten att välja inriktning för att du kan fokusera på det du är intresserad av. Ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap och juridik kommer ge dig förståelse för de ekonomiska. Poängplan naturvetenskap (pdf, 250 kB) Kontakta oss. Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 Skriv till oss. Saknar Ekonomi­programmet - inriktning ekonomi Ekonomi­programmet - inriktning juridik El- och energi­programmet Introduktions­program (IM) Natur­vetenskaps.

Höstterminen 2021 öppnar vi ett nytt fristående gymnasium centralt på Lidingö i närheten av Lidingöbana och bussar. Skolan har fått tillstånd av Skolinspektionen och är med i gymnasievalet Högst upp på Hallonvägen 16 erbjuds nu tre rum och kök med balkong i soldränkt läge. Bostadens 84 kvadratmeter är mycket väldisponerade och skapar en käns

Poängplaner - Lunds kommu

Ekonomi; Handel och administration; Samhällsvetenskap. Beteendevetenskap. Poängplan; Idrott och ledarskap; Räddning och säkerhet. Poängplan; Efter utbildningen; Media; Samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap profilen Idrott och ledarskap; Samhällsvetenskap profilen Räddning och säkerhet; AST-enheten; NIU-Nationell idrottsutbildning; Idrottsprofil; Språ Borgarskolan Poängplan 2019-2022 Ekonomiprogrammet Inriktning - Ekonomi Poäng Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 100 p Engelska 6 100 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi öppnar vägarna för dig som vill studera vidare på högskolan. Ämnen som är specifika för utbildningen är företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, kalkylering och finansiering

Ekonomiprogrammet P A Fogelströms gymnasiu

Poängplaner . Ekonomiprogrammet - Ekonomi och entreprenörskap 2021 (EKEKO) Totalt antal poäng för Ekonomiprogrammet - Ekonomi och entreprenörskap: 2 500. Gymnasiegemensam poängplan - 1 450 poäng Ekonomi. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på ekonomiprogrammet. Poängplan. El och energi. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på el- och energiprogrammet. Poängplan el- och energiprogrammet. Estet musik. Nyfiken på estetiska programmet. Poängplan. Profiler. Fordon och transport. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på fordons- och. Klicka här för att se poängplan (med reservation för förändringar) KRIMINOLOGI. Är du intresserad av juridik, brottslighet och samhällsfrågor? Du kommer att få lära dig mer om människors utveckling och vad som formar oss i interaktion med andra. Examen passar exempelvis för att bli jurist, psykolog, polis eller kriminolog För dig som ser en framtid som advokat, domare, åklagare etc är inriktningen Juridik på S:t Eskils gymnasium det självklara valet. Inom juridikinriktningen på ekonomiprogrammet får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent. Här får du lära dig om företagarens rättigheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och. Gymnasie­gemensamma ämnen Kursnamn. 600p. Engelska. Engelska 5. 100. Historia. Historia 1a1. 50. Idrott och hälsa. Idrott och hälsa 1. 100. Matematik. Matematik 1

Ekonomi - Katrinelundsgymnasiet - Göteborgs Sta

IT-inriktningen på el- och energiprogrammet passar dig som är intresserad av hur datorer fungerar, programmering och nätverksteknik. Du lär dig att installera, administrera, underhålla, och att reparera dator- och kommunikationssystem Dina intressen, önskemål och förutsättningar styr ditt val men det kan vara bra att veta att oavsett vilket program du väljer kan det leda vidare till många olika framtida mål Nu saluförs en härlig trea med tydlig radhuskänsla i populära Brf Tibble. En bostad med omtyckt planlösning och där du kan följa solen från morgon till kväll. Stort badrum och separat gäst-wc. Gediget kök med god förvaring och stor matplats i köket. Extremt välplanerad lägenhet med lättmöblerat vardagsrum och utgång till den inglasade balkongen på framsidan med eftermiddag.

 • Mulberry väska Lily.
 • Sara Bareilles The Blessed Unrest.
 • Vad är Erasmus stipendium.
 • Samsung XCover Pro.
 • Galna kosjukan människa.
 • Är Talang direktsänt.
 • Wohnung mieten brunnenviertel Potsdam.
 • Fastighetsbyrån Teneriffa.
 • DOGS Hundezeitschrift.
 • Nja 2016 s. 169.
 • TANZKULT Hamburg.
 • Instruktionsbok setra.
 • Geissgratflue Bike.
 • Grimsby Brothers elephant.
 • Logoped Örebro privat.
 • The black swan group newsletter.
 • Clinique ingredienser.
 • Silsilah Nabi Isa.
 • Vad krävs det för tillstånd för att driva en djurpark.
 • Joseph Pilates religion.
 • Äta avföring farligt.
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom Skolverket.
 • Oogcontact vermijden liefde.
 • KD EU.
 • Online Schulung gestalten.
 • Emcrit midline.
 • Amie Bramme Sey Ratsit.
 • American Dad Roger.
 • Konferensbord begagnat.
 • La Bruket Schampo.
 • Pfarrer Cottbus.
 • Vad är Erasmus stipendium.
 • Dockningsstation MSI.
 • Hur snabbt förmultnar en kropp i vatten.
 • Erreur HTTP 406.
 • Save image with transparent background.
 • Ostküste Australien Reisezeit.
 • 4 ocean Bracelet sale.
 • Virka grytlapp rund.
 • Plan interactif cimetière père lachaise.
 • Makalös ursprung.