Home

Vad kännetecknar antiken

Antiken - Wikipedi

 1. Antiken (av latin antiquus 'forntida, gammaldags', av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia. Epoken börjar med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr. [ 1 ] Därefter följer den tidiga medeltiden
 2. I Aten utvecklades under antiken ett självständigt kritiskt och ifrågasättande tänkande. Man vågade kritisera gudarna och naturfilosoferna hade för vana att fundera över hur allt blivit till och hur tillvaron fungerade
 3. st inom ämnen som litteratur, filosofi, konst, rättsväsende, politik, arkitektur och matematik. Det var också under antiken som kristendomen uppkom i Mellanöstern och började spridas till Europa. Litteratur: Åke Holmberg, Vår världs historia - från urtid till nutid, Natur och Kultur, 199
 4. Antiken. Antiken är en historisk epok som varar ungefär 700 f.Kr. till 500 e.Kr. Se en mer detaljerad tidsindelning nedan. Antikens Grekland. Antikens Grekland har av senare tider betraktats som grunden för den västerländska civilisationen. Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser
 5. Under antiken hände viktiga saker inom historieberättandet, man skapade för första gången teaterpjäser (drama), lyrik (dikter) och myterna, som länge hade berättats muntligt, skrevs ner och..

Antiken anses ha pågått under 1700-talet f.Kr. - 500-talet e.Kr. Under denna tid lades grunden till vår kultur som vi har i dagens samhälle, (självklart har den utformat sig lite mer), först av grekerna sedan av romarna. Det var typiskt under denna tidsperiod, att ha sagoberättare samt sångare som kallades rapsoder Antiken kan tyckas vara en tid som enbart var fylld med nöjen, såsom sång och dans, musik, poesi och atletiska prövningar. vad männen var och är rädda för. Religionen som utgjorde en stor del av människornas liv, är mycket intressant, speciellt den grekiska myto. Korstågen är något som kännetecknar medeltiden Romantikerna i början av 1800-talet tog avstånd från upplysningstidens rationalitet och de politiska rörelserna i franska revolutionens spår. Man flydde in i sagornas, mystikens och de individuella känslornas värld. En liknande flykt ser man indag inom New Age-rörelsen och hos datorfolk, menar Folke Schimanski Det fanns olika roller sinsemellan de som framförde sången och med tiden tillkom mimiska rörelser och dialoger. 1. Under antiken var det även vanligt att pjäsförfattare tävlade med sina skådespel under större festivaler. Det uppfördes ofta flera skådespel under ett par dagar och publiken fick bestämma vilka som vann

Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO

Ordet antik betyder mycket gammal och härstammar från latinets antiquus

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hi 7-9. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hi 7-9 V39 Avsluta Antiken . A) Genomgång Antiken; Vid genomgången av Antiken ska ni särskilt uppmärksamma vad som kännetecknar Antiken i Grekland och vilka likheter och skillnader ni kan se mellan samhället då och samhället idag. B) Uppgift; För att få en bild av Antikens Rom ska ni titta på filmen Gladiator (2000) Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare. Under..

Redan under antiken gjordes uppdelningen i epik, lyrik och dramatik. Gudar och gudinnor griper in i berättelsernas skeenden. Den grekiska myto är alltså närvarande i berättelserna och gudarna beter sig minst lite märkligt som människor gör Man brukar tala om att epoken utspelade sig mellan 1400-1600. Det skedde en övergång från den föregångna medeltiden till den återfunna antiken. Just ordet renässans betyder återfödelse. Medeltidens mörker och den kristna tron, avlöses under renässsansens tid och man skapar en stark tro på individen Vad? Barocken kännetecknas av allt det som de antika stilidealen inte är: assymetri, stilblandningar, överlastade motiv och utföranden. Allegorier blev populära medel att framföra sinnrika budskap på. I den protestantiska konsten från perioden dominerar porträtt, stilleben och världsliga motiv. Varför

Forntiden och antiken Historia SO-rumme

 1. Från Skolbok. David, av Michelangelo skapad i romersk stil. Ordet renässans är franska och betyder pånyttfödelse och det som föddes på nytt var lärorna från antiken som återupptäcktes. Renässansen anses ha börjat i staden Florens, i Italien någon gång mellan 1350-1400. Renässansen är den epok som avslutar medeltiden
 2. Vad kännetecknar epoken medeltiden? Riddarkultur, triangeldrama, ädla motiv (kärlek/tro) Vad var typsikt för renässansen? pånyttfödelse, mildare kyrka, antiken återinfördes Tron på människans smarthet Skildra verkligheten som den är Känslor och natur
 3. renässans. renässans (franska la Renaissance egentligen 'pånyttfödelse', av renaître 'födas på nytt'), stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien. Någon gång talade man på 1500-talet om en pånyttfödelse av antikens konster och vetenskaper (italienska rinascita).Men det var 1800-talet som skapade renässansbegreppet, genom Jules Michelets.
 4. Vad Kännetecknar Antiken. Gå in på webbplatsen. Antiken: Grekisk och romersk litteratur Hellenismen under antiken. Historiska epoker: Forntiden, antiken, 5LH350 - StuDocu. antiken - en översikt. Det vetenskapliga arbetets plats i lärarutbildningen
 5. En översiktlig genomgång om epoken medeltiden.När? Var? Hur?Genomgången tar upp några av de viktigaste händelserna under europeisk medeltid och även något.

Antikens litteraturhistori

Antiken - Litteraturhistoria - Google Site

Tja undrade om nån kunde vara villig att hjälpa mig med antiken. 1. Vilka var de två första grekiska kulturerna, vad kännetecknade dem och när hade de sina storhetstider? 2. Vilka områden började grekerna kolonisera efter 700-talet f. Kr.? 3. Vad kännetecknades livet i Sparta av? Ge flera exempel. 4 antiken återföds människan i centrum franskklassicism(1600-talet) Samhälle: reformationen, Luther den geografiska världsbilden förändras nationalstater bildas humanismen: konstnärer och författare intresserar sig för människan boktryckarkonsten utvecklas - Gutenberg upptäckarresor, bl.a. Columbus till Amerik Historia Antiken Grekland. De minoiska och mykenska civilisationerna Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa Vad kännetecknade dem och vad skiljde dem åt? Grekland. De minoiska och mykenska civilisationerna Stadsstatens framväxt. • Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid Svenska som andraspråk 2 100 p, Centralt innehåll, ur Gy 11: • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tide Vad är det egentligen som kännetecknar en hjälte och har dessa egenskaper alltid varit synonyma med hjältar? I denna text ska jag försöka lokalisera de förmågor hjältarna påvisar i historier från två tidsepoker: antiken och medeltiden, samt jämföra dessa med dagens hjältar, för att kunna se vilka förändringar som skett i hjälteidealet från då till nu

renässans (franska la Renaissance egentligen 'pånyttfödelse', av renaître 'födas på nytt'), stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien. Någon gång talade man på 1500-talet om en pånyttfödelse av antikens konster och vetenskaper (italienska rinascita ) Slavarna var grunden i Antiken, de byggde vägar, akvedukter och hus. Hade hand om jordbruket. Kvinnorna var hushållsslavar eller sexslavar. Man kunde föddas in i det och man kunde köpa sig ut ur det främst i Rom På sidorna 14-17 tar boken upp några av de viktigaste högkulturerna och vad dessa var kända för. De som vi fokuserar på´under lektionerna är Mesopotamien, Egypten, Indusdalen och Kina Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns. Engelsk text. Under De mörka århundradena uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av Grekland

Antiken: Typiska drag för Antiken

Teorireflektion 1 - epok 1: Vad kännetecknar Organisering under antiken, medeltiden och tidigmodern tid? Organisation, organisering och organisationsteori Enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015) är en organisation är en enhet som består av en grupp av personer som strävar efter gemensamma mål Det som förut var förbjudet börjades plockas fram, antiken började härmas. Antikens var ledstjärnan inom renässansen. Hela världssynen ändrades och ekonomin blomstrade. Man kallade renässansen för den nya idévärlden Lyrik. I antikens Grekland framfördes lyriken oftast till ackompanjemang av lyra eller flöjt. Själva ordet lyrik betyder helt enkelt sång till lyra

Forntidens Egypten | Forntiden och antiken | Historia | SOKejserliga skatter hos Hermann Historica | Barnebys Magazine

Litteraturhistoria - Mimers Brun

Manskroppen kommer i många former. Frågan är vad som kännetecknar vår tids drömkropp och varför den ser ut som den gör. Uppdaterad 2011-07-19 00.01. Publicerad 2011-07-18 15.53. Stäng. Dela artikeln: Antikens ideal formar dagens män. Facebook Twitter E-post. Stäng Antiken Det antika Grekland: Antiken började ungefär 700 f.kr. och varade till 200 f.kr. Antiken pågick i medelhavsområdet, alltså de områderna nära Medelhavet. Vilket för det mesta var i det Antika Grekland. (Källa: Svenska Direkt 2012) Det antika Grekland var splittrat alltså hade stadsstater. Stadsstaterna i det antika Grekland var städer men som styrdes so Tekniska museet har låtit medborgarna välja de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna. Vuxna samt skolelever i årskurs 6 har röstat Forntiden, Antiken och Medeltiden Här kommer en liten repetition om Forntiden, Antiken/ och Medeltiden. Ni har de två bildspelen samt anteckningar i läxa till onsdag 27/1 En utredande text med fokus på historiska epoker, som redogör för forntiden, antiken, medeltiden och renässansen. Eleven berättar om vad som kännetecknade samhället under respektive epok samt om viktiga händelser under de olika tidsepokerna

Hej! En historisk epok är en tid i historien som kännetecknas av en viss företeelse. Hur denna epokindelning ser ut beror lite på vilken typ av historia du håller på med och vilket land: I Sverige talar vi t.ex. vad gäller krig/politik om vikingatid, medeltid (feodalsamhälle), tidigmodern tid (när staten och dess centralisering började uppstå), modern tid (industriell revolution. Tolkat texter har man gjort sedan antiken: Homeros lagtexter och religiösa texter: under medeltiden och framåt: svårt eftersom texterna var gamla. 1600-talet termen Hermeneutik införde - Vad kännetecknar Homo habilis? Vad skiljer denna art från tidigare arter? - Detta nya sätt att använda hjärnan på, utgör början på människans inverkan på världen Det motsvarar endast tio procent av invånarantalet - vilket under antiken var ett oerhört högt antal personer som hade inflytande över det politiska livet. De röstberättigade hade dess­utom större inflytande än människor i våra dagars demokratier eftersom Athens demokrati var direkt - alla röstberättigade kunde därför rösta om ett lagförslag

Basilikan är en vanlig byggnad under både antiken och medeltid. Vad kännetecknar en basilika och hur har den använts från antiken och framåt? (5 poäng) STOCKHOLMS UNIVERSITET Konstvetenskapliga institutionen KV132/HT2012 Sid 6/7 Sök upp din kod på bifogat kodblad och ange de demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och efterleden - krati´a '-välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring Neuroleptikan var med andra ord en gamechanger för psykiatrin. Inflödet av syfilispatienter hade upphört, och nu kunde man börja skriva ut även psykotiska patienter som inte vad syfilissjuka. Men allt var inte frid och fröjd. Marie Åsberg: Det visade sig, som det mesta i psykiatrin alltså, att det hjälpte inte alla

Den kulturella utvecklingen fick sitt genombrott för ungefär 40 000 år sedan och för 2 500 år sedan utvecklades konfucianismen och taoismen i Kina, hinduismen och buddhismen i Indien, monoteismen i Mellanöstern och rationalismen i Europa Det som kännetecknar människan är alltså bland annat en större kommunikativ . Åtminstone för den senare delen av flodkulturernas epok används ibland uttrycket den orientaliska antiken. Sidans topp. VAD KAN Vad denna mer aggresssiva inställning berodde på är svårt att avgöra men det ligger väl nära. Under antiken utvecklades det framför allt två stycken idéer som jag anser står sig än idag. Den första rör specialiseringen av arbete som Xenophon presenterade. Han insåg att i små städer var människor tvungna att arbeta med flera olika typer av yrken, medan i stora städer var efterfrågan så pass stor att människorna kunde börja specialisera sig för ett specifikt yrke

Romantiken - en flykt in i en annan värld Popularhistoria

Vad kännetecknar epoken Antiken? Vad intresserar sig människor för och vad är modernt, nytt och trendigt just då? Vad i samhället och kulturen tror du har format texterna? Vad i texterna är typiskt för den epoken de hör hemma i? Reflektera över hur epoken speglas i dagens samhälle Redogör för övergången mellan antiken och medeltiden och resonera kring vilka förklaringar som getts till denna förändring. Vad var nytt och vilka romerska traditioner/strukturer behölls

Det grekiska dramat - tragedin och komedi

En kortfattad genomgång av grunderna i kristendomen · Vad kännetecknar klassisk, antik stil och renässansen? Frågor till filmen: 1. Hur avviker barocken från den klassiska antiken och renässansen? 2. Vad kännetecknar den barocka stilen i konst och i arkitektur? 3. Varför är en stor del av den barocka konsten religiös? 4. Nämn tre barocka konstnärer och tala om vad som är barockt i

Antiken Helenius och Mouwitz (2014) påtalar att den västerländska matematiken grundar sig i antikens Grekland, där Pythagoras filosofi kännetecknas som en startpunkt. Platon och Aristoteles var två av antikens stora filosofer när det gällde matematiken. Platon fann inspiration till sin teori ur Pythagoreerna fenomen, analyserar vad modernitet är och försöker beskriva den. Detta blir lätt en teoretisk diskussion utan någon självklar koppling till empiri, det vill säga faktiska företeelser i verkligheten. Det andra och i etno vanligare förhållningssätt är att använda modernitetsbegreppet som ett perspektiv mer än som ett fenomen 8 inlägg har publicerats av lnimmersjo under September 201 Har läst Psykiatrins Historia. Från dåtid till nutid. Det är skrämmande hur vi har behandlat människor förr i tiden som har var psykiskt sjuk, tack och lov har det blivit mycket bättre, men mycket är kvar att jobba på 1 Palmstedt, Erik, dp 5 dec 1741 (g st) i Sthlm, Hovf, d 12 juni 1803 där, Ridd. Föräldrar: hovkapellisten Johan P o Maria Segerlund. Praktiserande elev hos stadsarkitekten i Sthlm J E Carlberg (bd 7) 55-60, kopist i Stadsarkitektkontoret i Sthlm 57, studier i matematik, arkitektur o teckning för kaptenen vid fortifik: en F Dederichs 58 — 60, underkonduktör vid Stadsarkitektkontoret 5. mönster. Vi bestämde oss för att ta reda på vad som händer inuti människan runt det kreativa ögonblicket. Vår huvudfrågeställning är: Vad är den kreativa processen? Vi gjorde öppna intervjuer med fem verksamma kreatörer med hjälp av DV-kamera. Vårt resultat visade att det gick att se ett gemensamt mönster i den kreativa processen

 • Årstakyrkan.
 • Pastellstifte.
 • Pinnacle meaning in Tagalog.
 • Röda dagar i Norge 2021.
 • 4 methoxyphenol.
 • Vivienne Westwood shoes sale.
 • TOMU spelar ROBLOX NY.
 • Kille.
 • Torkad mynta recept.
 • Gör bra artist crossboss.
 • Skicka.
 • När kom DVD till Sverige.
 • Papegoja som inte kan flyga.
 • Gambiansk kycklinggryta med jordnötssmör.
 • Drehleiter meerane.
 • All interior walls ffxiv.
 • Bundesliga Fernsehen.
 • Kinnekulle Gård till salu.
 • Äldreboende Norrköping.
 • Frankie Jonas Snapchat.
 • Best military clothing.
 • Video games ao3.
 • Parkeringsregler korsning.
 • Janne Loffe'' Carlsson Repmånad.
 • Villa Ranängen.
 • Svamp under bröstet 1177.
 • Do i lose my followers if i deactivate twitter.
 • Satamaradankatu 5.
 • Utbildning och undervisning i förskolan PDF.
 • Ansöka sfi Stockholm.
 • Kvasten i curling.
 • Ob tillägg vård.
 • UFC Fight Night 175.
 • Alhambra 1OP.
 • Åhléns strumpor.
 • TF2 Twitter.
 • Husmanskost Eskilstuna.
 • Brustablett i kolsyrat vatten.
 • Öppna barer Göteborg.
 • Botia striata.
 • Piedestal rotting.