Home

Kinesiska språk

Kinesiska är ett ljudfattigt språk med relativt få fonem, vilket innebär att många ord (morfem) använder sig av samma fonem. För länge sedan hade kinesiskan många fler vokaler och konsonanter, men som händer med alla gamla språk så blir de med tiden enklare och enklare CHN. Mandarin (traditionell kinesiska: 普通話, förenklad kinesiska: 普通话, pinyin: pǔtōnghuà, alternativt 北方话 běifānghuà, bokstavligen nordliga dialekter) är en grupp kinesiska dialekter talade i större delen av norra och sydvästra Kina. Med mandarin menas vanligtvis standardkinesiska använd i dagligt tal Kinesiska språket är en samlingsbeteckning för de olika dialekter som talas i Kina. Störst är rikskinesiskan (kallas även standardkinesiska eller mandarin) som cirka 70 procent av befolkningen pratar; de bosatta norr om Långa floden (Yangtze) samt i de sydvästra provinserna Sichuan, Yunnan och Guizhou Kinesiska dialekter Nordkinesiska ( mandarin) talas i de norra och västra delarna av Kina proper.* Mandarin är den klart största... Shanghainesiska talas i området kring Shanghai (7,5 %). Kantonesiska talas i Guangdong (Kanton), Hongkong och Macao (4,5 %). Fujianesiska talas i Fujianprovinsen och på. Kinesiska språket. Det kinesiska språket 汉语 hànyǔ, Är det språk som talas av Han kinesiska minoriteten. Det är en del av den kinesisk - tibetanska gruppen. Detta är ett analytiskt språk som betyder , i morfologisk typologi , ett språk där orden är eller brukar vara oföränderlig. Kinesiska är ett tonspråk : varje stavelse betonas

Språk i Kina - kinesiska och andra - Folkbildningsnäte

Kinesiskt språk: Standard kinesiska. Standard kinesiska är det officiella språket i fastlandet Kina, liksom i Taiwan, och är också känt som Standard Mandarin eller Modern Standard Mandarin Kinesiska är ett av världens största språk och talas av mer än 1,3 miljarder människor. För många asiatiska språk är kinesiskan den lingvistiska grunden, på samma sätt som latinet är grunden för många europeiska språk Kinesiska språket. Det officiella språket i Kina är kinesiska. Kinesiskan talas av över en miljard människor och är ett av de fem officiella språken i FN. Närmare en femtedel av jordens befolkning har kinesiska som modersmål

Mandarin (språk) - Wikipedi

Kinesiska språket - Svensk-Kinesiska Resebyrå

 1. Omkring 950 miljoner kineser talar mandarin. Det är cirka 70 procent av Kinas befolkning. De talar antingen en nordlig, sydlig, sydvästlig eller nordöstlig variant. Var och en av dessa kan i sin tur delas upp i flera underkategorier
 2. När du studerar kinesiska lär du dig det moderna standardspråket, putonghua. Under utbildningen studerar du till tre fjärdedelar det kinesiska språket medan en fjärdedel ägnas åt studier om Kinas historia och kultur. Du kan välja mellan olika kurser om t.ex. historia, landets traditionella kultur eller politiska förhållanden
 3. Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. Språket skiljer det sig också från de flesta andra: det har en enkel grammatik utan böjningar, men med toner som särskiljer betydelser och med tecken istället för alfabet
 4. Kinesiska talas av en femte del av världens befolkning, närmare bestämt av 1,2 miljarder personer. När man pratar om språket i landet Kina brukar man kalla det kinesiska men det man oftast syftar på är Mandarin som också kallas rikskinesiska. Utöver mandarin finns väldigt många olika dialekter inom det kinesiska språket
 5. Ett språk som garanterat kommer att öppna upp många nya möjligheter om man lär sig språket är kinesiska. Kinesiska är det mest talade språket i hela världen och det finns därför många anledningar till varför det är bra att lära sig just kinesiska när det kommer till att lära sig ett nytt språk
 6. Kinesiska räknas, om man ser till antalet människor som har språket som modersmål, som världens mest talade språk. Cirka en femtedel av hela världens befolkning har kinesiska som modersmål. Det finns olika former av kinesiska, som kallas för dialekter men som kan skilja sig så mycket åt att det hade kunnat vara olika språk

Språk Kinas.s

Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6. Kinesiska 1, 100 poäng. Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan. Kinesiska 3, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 2 eller kinesiska inom ramen för språkval i grundskolan Det kinesiska skriftspråket är varken fonetiskt eller alfabetiskt, utan bygger på betydelser och idéer uttryckta i bilder. Ett tecken uttalas olika i Peking, Hong Kong och Japan även om betydelsen är densamma Kinesiska är ett språk med lång historia och rik kultur och litteratur. Skriftsystemet är utvecklat ur en ursprunglig bildprincip och för god färdighet krävs att man lär in cirka 2500 tecken. Under kurserna Kinesiska A och Kinesiska B lär studenterna sig att läsa enkla vardagstexter

Kinesiska språket - Chine-culture

Lär dig här de viktigaste orden på kinesiska! Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från kinesiska till svenska. Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kina kommunikation. Eftersom kinesiska är totalt annorlunda än de indoeuropeiska språken samt är det stora skillnader mellan den kinesiska och den svenska kulturen, kan kinesiska upplevas som mycket främmande och mycket svårt att tillägna sig. Därmed ä

Vilka Språk Talas I Kina? 2021 - Ripley Believe

 1. Kinesiskan är ett språk som utnyttjar konstruktionen topic-comment och har ordföljden subjekt-verb-objekt, precis som svenska och engelska. Liksom många andra (obesläktade) östasiatiska språk saknar kinesiskan genus , men har istället en stor mängd måttsord som till skillnad från liknande måttsord i svenskan är obligatoriska
 2. Kinesiska är ett exempel på ett sådant språk. En liten inblick i hur kinesiska fungerar kan man få av den kinesiska satsen ma hé shui (med omvänd cirkumflex över a och i). I svensk översättning lyder satsen Hästen drack vatten, med bestämd form på häst och verbet i preteritum
 3. Kinesiska språket Kinesiskt nyår Fakta om Taiwan Hongkong. Sök efter: OM WEBBPLATSEN. Det här är en webbplats om Kina och dess historia, kultur och språk. E-post till webbplatsens redaktör hittar du genom att klicka på länken
 4. Idag har 1,2 miljarder människor kinesiska som modersmål, vilket gör det till världens största språk. Nästan en femtedel av jordens befolkning har kinesiska som sitt förstaspråk. I takt med Kinas framväxt som en världsekonomi har även kinesiska blivit ett viktigt språk världen över
 5. Om du känner att du vill börja lite lättare än så, då är den här infographicen perfekt för dig, här får du lära dig hur man säger hej! på 21 olika språk. Bland annat Arabiska, Kinesiska, Japanska och Franska. Ta en titt och uppgradera din vokabulär idag. Såhär säger du hej på Kinesiska, och 20 andra språk
 6. Det kinesiska språket | Mandarin | Kantonesiska | Fujianesiska. De två ortografierna är: Förenklad (modern) ortografi som används i Kina och Singapore, samt den icke-förenklade (traditionella) ortografin som används i Taiwan, Hong Kong, Macau och Malaysia. Mandarin, kantonesiska och fujianesiska är talade varianter av kinesiska

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Lyssna och läsa - reception. Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer. Olika former av enkla samtal och dialoger. Sånger och ramsor Ett exempel på utvecklingen av ett kinesiskt tecken. Längst till vänster är en teckning av en sol, i mitten är det antika tecknet för sol och till höger det moderna tecknet för sol. Interkulturell medvetenhet. Eleverna lär sig inte bara språket, utan också om kinesisk kultur (seder, traditioner, m.m.) och normer

Kurser i kinesiska - Folkuniversitete

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt Kinesiska.com erbjuder föreläsningar om Kina, dess språk, kultur och samhälle. Inget land har på så kort tid genomgått så omvälvande förändringar. Kina får en allt större roll globalt, såväl ekonomiskt som politiskt. För ett fruktbart samarbete, för framgångsrika affärer och för ett givande utbyte krävs kunskaper Språk iFokus är forumet för dig som vill dryfta språkfrågor i alla former. Ingen fundering är för obetydlig, och svar på tal är sällan långt borta I kinesiska - svenska ordboken hittar du fraser med översättningar, exempel, uttal och bilder. Översättningen är snabb och sparar tid

kinesisk.s

 1. De tränar på uttal och muntlig språkfärdighet i kursen Kinesisk muntlig språkfärdighet I (KI1047). De lär sig hur man skriver kinesiska tecken, de skaffar sig ett grundläggande ordförråd och grammatikkunskap genom övningar och individuell handledning i kursen Kinesiska tecken I (KI1040), en kurs där allt sker i egen takt
 2. Chan Guiyu eller kinesiska är språket i Kina-Thai gren av Tibeto-kinesiska språkfamiljen. Kinesisk skrift är ideografisk (dvs. De grafiska tecknen uttrycker termer, inte ljud eller stavelser) och mycket gamla. De äldsta skrivna texter skrivna på detta språk kommer från mitten av 2: a årtusendet f Kr
 3. litet språk som kinesiska ibland slås ihop med andra språk i den officiella statistiken och det är då svårt att få fram exakta siffror. Ta alltså siff-rorna som följer med en rejäl nypa salt! I Sverige läste i runda slängar 4000 elever någon form av kinesiska läsåret 2014-2015, varav upattningsvis två tredjedelar på gym-nasiet
 4. tala och skriva på kinesiska om enkla ämnen ; kultur och samhällsliv där språket talas; Kursupplägg Undervisningen sker huvudsakligen på kinesiska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation
 5. eres av talespråket mandarin, og «kinesisk» brukes gjerne metonymt som synonym for mandarin. Språket skrives med kinesiske skrifttegn, kjent som hanzi. Om lag 20 % av verdens befolkning har kinesisk som morsmål, og det er dermed det språket med flest.
 6. Kinesiska för nybörjare ger en introduktion till det kinesiska språket. Boken riktar sig till studerande på gymnasienivå eller i annan vuxenundervisning. Kinesiska språket är ett teckenspråk. Tecknen är uppbyggda av enkla streck som skrivs på ett Läs mer
 7. Att kommunicera på sitt eget och andra språk blir allt viktigare och att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Här finns ett brett urval av språkutbildningar - allt från svenska och de största europeiska språken till arabiska, japanska, kinesiska och afrikanska språk. Studera hos oss. Afrikanska språk

Studier i kinesiska språket ofta slöseri med resurser Publicerad 2013-07-12 För svårt. Kinesiska är inget världsspråk, trots att det talas av 1,3 miljarder i Kina Detta är en kurs för dig som vill lära dig det språk som talas av flest människor i världen och som blir allt viktigare att kunna. Såväl inom det ekonomiska området som inom det politiska fältet är Kina ett alltmer inflytelserikt land. Det är en introduktionskurs i kinesiska som passar för såväl nybörjare som för studerande som tidigare studerat kinesiska på gymnasiet, inom. Ordspråk av Kinesiskt ordspråk och citat av Kinesiskt ordspråk! Den förnöjsamma människan, om också fattig, är lycklig; den oförnöjsamma människan, om också rik, är sorgsen

Kinesiska Institutionen för språk och litteraturer

Kinesiska 1 är en nybörjarkurs för dig som vill lära dig kinesiska på komvux. I kursen får du lära dig att uttala ord och du får även grammatiska kunskaper i det kinesiska språket Kinesiska blir därmed det trettonde språket. Tidigare i vår har WordFinder 10 Professional lanserats med bl.a. nyheten Unicodestöd, vilken möjliggör att nya skrivtecken och därmed fler. Fler språk/more languages. Pashto; Bosanski, Hrvatski, Sri — BKS; Kurmanji; Amarinja; Dari; Finska; Franska; Kinesiska; LULESAMISKA /JULEVSÁMEGIELLA; Meänkieli; Davvisámegiela (Nordsamiska) Polski; Romani arli; Romani lovari; Ryska; Sorani (سۆرانی) Español (Spanska) Sydsamiska; Thai (ภาษาไทย) Deutsch (tyska) Portuguê På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska. Vissa skolor kan erbjuda mer ovanliga språk som t.ex. italienska, ryska, japanska eller kinesiska. Här ser du en lista över vilka skolor som erbjuder ovanliga språk (listan uppdateras kontinuerligt)

Varför du ska lära dig kinesiska - EF Blog Sverig

Kinesiska är ett språk som i framtiden kommer bli allt viktigare i takt med att Kina sakta kryper mot att bli världens största ekonomi. Ligg steget före och lär dig kinesiska idag! Sök. Filtrera. Filtrera på utbildningsform Välj kategori Välj plats . Filtrera. Utbildningsform Kinesiska. Kinesiska språket; Sino-tibetanska och austroasiatiska språk; Språkvetenskap; Ta bort alla filter; 1 - 31 av 31 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Zhongwen haoxue Kinesiska 1 . av Tin Chau Tsui (Bok) 2011, Svenska,. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom språk + kinesiska Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri Viktigt med andra språk än engelska och kinesiska Publicerad 2013-07-18 Erik Ringmar, professor i Shanghai,.

Kinesiska 2 är en fortsättningskurs för dig som vill lära dig kinesiska. I kursen får du lära dig att uttala ord och du får även grammatiska kunskaper i det kinesiska språket. Under kursens gång lär du dig att arbeta med det kinesiska språket och du har även fått lära dig om kinesisk geografi.. Sök efter nya Kinesiska-jobb. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 57.000+ aktuella platsannonser i Sverige och utomlands Inriktningar mot språk hittar du under din gymnasieutbildning bland annat inom Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. engelska, italienska, tyska, franska, japanska eller kinesiska är bara några av de språk du kan välja att studera djupare under din gymnasieutbildning Lär dig här de viktigaste orden på kinesiska! Här hittar du översättningar till mer än 50 viktiga ord och uttryck från kinesiska till svenska. Så att du är förberedd på bästa sätt inför din resa till Kina! Lär dig med oss: Hur säger man Hej! eller Hej då! på kinesiska kort om kinesiska. Kinesiska består av en språkfamilj som består av olika former av kinesiska som skiljer sig från varandra. Språket talas i olika varianter av cirka 1 miljard människor vilket gör språket till det mest talade språket räknat i antalet som kan och talar språket

- Kinesisk språkträning genom att konversera och skriva, med fokus på grundläggande och vardagligt språk. - En översikt av kinesisk historia och geografi. Dessutom behandlas kinesiska seder för att underlätta kommunikation i en kinesisk kontext. - En introduktion i kinesisk kultur och en översikt av samhällsutvecklingen i Kina Kinesiska är mer lik engelskan eftersom grammatiken är subjekt-verb-objekt. Man skulle i princip kunna säga att de kinesiska tecknen lades ovanpå det japanska språket. Detta hände på 500- och 600-talet då Japan importerade kinesiska idéer, konst, religion och deras skriftsystem Kinesiska mot japanska språk På grund av de två kulturs närhet och deras sameksisterande natur har kinesiska och japanska språk en hel del likheter. Men under åren har kinesiska och japanska språk utvecklats kraftigt för att visa stora skillnader, vilket i sin tur har gjort de två tydligt unika. Medan likheterna. Kinesiska anses vara en isolerande språk, det vill säga ett språk som inte har varken böjningar eller böjningar, med en nästan obefintlig morfologi. Om vi tänker på morfem som den minsta enheten som definierar mening är det definieras i isolera språk att ord inte kan brytas ned i mindre morfologiska enheter Övriga språk - Vetamix: Kinesiskan. Kinesiskan är världens största språk och det talas av cirka en fjärdedel av hela världens befolkning. Kinesiskan är också världens äldsta språk som fortfarande talas. Kineserna kunde skriva redan för 4000 år sedan och de tryckte böcker 600 år före européerna

Hem > Moderna språk > Kinesiska. Kinesiska. Kinesiska! 9789174346312. Kinesiska för nybörjare (bok+CD) Wang, Chengyu & Fredengren, Xuenan Wang Folkuniversitetets förlag, 165 pgs. Boken är upplagd efter en modell med korta huvudtexter i dialogform på kinesiska, stavning på pinyin och översättning till svenska Inom begreppet språk räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk (t.ex. latin, teckenspråk, klassisk grekiska) in. Det har länge varit möjligt att läsa Kinesiska på grund- och gymnasieskolor som Modernt språk. Problemet med den generella kursplanen för Moderna språk är att den inte är helt anpassad för ett. Kinesiska 2 är en fortsättningskurs för dig som vill lära dig kinesiska. I kursen får du lära dig att uttala... I den här kursen lär du dig grunderna i det kinesiska språket med fokus på muntlig kommunikation och uttal Vi publicerar information löpande om covid-19 och coronavirus på olika språk. För att läsa informationen på svenska, se Skydda dig och andra från smittspridning någon kinesisk dialekt som modersmål även betyda att min infallsvinkel, vad beträffar tolkningar av tidigare nämnda transkriptioner, är annorlunda från de tänkbara infallsvinklar en kinesisk modersmålstalare skulle kunna ha. De perspektiv som jag ser det kinesiska språke

I drakens tecken (1973) | MovieZine

Hitta Kinesiska Språket bildbanksvideor, 4k-filmklipp och andra filmklipp från iStock. Bra videofilmer som du inte hittar någon annanstans Skål på 52 språk Varsågod! Här kan du se vad skål heter i olika länder. Bra att ha med på resan Kinesiska 2 är en fortsättningskurs för dig som vill lära dig kinesiska. I kursen får du lära dig att uttala ord och du får även grammatiska kunskaper i det kinesiska språket. Under kursens gång lär du dig att arbeta med det kinesiska språket och du har även fått lära dig om kinesisk geografi och historia

Tips för dina studier i kinesiska KT

Kinesiska Språk- och litteraturcentru

Översättningar av Hjalmar Söderbergs böcker till främmande språk. Under arbetet med Hjalmar Söderbergs samlade skrifter föll det på min lott att upprätta en bibliografi till varje volym (det ska bli 17 volymer sammanlagt) Någon verklig huvudman finns ej registrerad för KINESISKA SPRÅK OCH KULTURFÖRENINGEN I MALMÖ. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande ⬇ Ladda ner Kinesiska språket stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer

Då vi har kunder/ patienter med Kinesiskt ursprung är kinesiska språket ett krav . Engelska bör man även klara. Publicerad 23 mars. Khai & Mui i Kristianstad AB · Kristianstad. Kock till Asiatisk Restaurang. Spara. Vi är en asiatisk restaurang beläggen i centrala Kristianstad och serverar buffémat med inriktning kinesisk/thai/sushi mat Kinesiskan talas av över 955 miljoner människor som också har språket som deras modersmål, Mandarin Kinesiskan är det mest talade språket i världen. Om du lär dig kinesiska kan du tala med ca en sjättedel av jordens befolkning Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text i Numbers på datorn. Du kan skriva text på många olika språk, och använda flera olika skriftsystem för kinesiska, japanska och koreanska, med hjälp av de internationella tangentbord som finns tillgängliga på datorn

Kinesiska - Högskolan Dalarn

» Andra språk » Kinesiska; Kinesiska. RonnyN Medlem. Offline. Registrerad: 2011-01-31 Inlägg: 14. Kinesiska. Hej alla glada språk människor, e det någon här som läser kinesiska eller har gjort och skulle vilja dela med sig av erfarenheterna? e det svårt? e det roligt? tack tack. 2011-01-31 17:42 . Arcus Cotangens Medlem. Offline. 61 lediga jobb som Kinesiska på Indeed.com. Ansök till Servis, Administrativ Chef, Restaurangchef med mera Använd Talat språk om du vill se vilka talade språk PowerPoint kan identifiera, och välj det du vill använda. Det här är det språk som du kommer att tala under presentationen. (Som standard anges det språk som motsvarar webbläsarens språkinställning.) Kinesiska (förenklad).

Språk: Kinesiska Pjäser » Kinesiska

Kropp och kanin: Mage och tarmar | UR Play

KINESISKA (språk) (Lägg märke till den centrerade rubriken nedan: Vakttornets publikationer) antal som talar: g90 8/9 21. bibelöversättningar: Guds namn: g94 8/11 23. Morrison, Robert: w09 1/6 10-11; ba 12-13; g94 8/11 22. Schereschewsky, Joseph: w98 15/3 11. äldsta: g 11/07 30. dialekter: g86 22/7 29. verkan på predikoarbetet: w89 15/3. Ladda ned den här appen från Microsoft Store för Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 10 Team (Surface Hub), HoloLens. Se skärmbilder, läs de senaste recensionerna och jämför omdömen för 6 000 Ord - Lära sig Kinesiska Gratis med FunEasyLearn

Animated Science - Molekyler: Atom C - kolatomen | UR PlayMytologerna | UR PlayÖvergivna byggnader: Tysklands förlorade krigsfartyg | UR PlayBarnen som överlevde Förintelsen - romani chib/arli: HeinzKinesiska tecken vektor illustrationer
 • The Hair Bar.
 • Café Bar Stuttgart Mitte.
 • Specialpedagogprogrammet helfart.
 • Schaltschrankbauer Ausbildung.
 • Scottsdale, az weather by month.
 • Billigt hönshus.
 • Chang Thailand.
 • Paula Bieler Facebook.
 • Hållare klocka.
 • Kleinbildfilm kaufen Rossmann.
 • Krans till urna.
 • Printed Shirt factory.
 • Mora Handdusch.
 • Kugelschreiber Mechanismus.
 • Passat 2.0 tdi luktar bränt.
 • Handarbeitsgeschäft München Sticken.
 • 1 Zimmer Wohnung Friedberg (Hessen).
 • Interimistiskt förbud.
 • Pearl Harbor (film).
 • One Tree Hill dreamfilm.
 • Tinder nyligen aktiv betyder.
 • Outlet Zweibrücken kundenkarte.
 • Kladdkaka daim Camilla.
 • Thule Chariot Cheetah XT 1.
 • Tjocka naglar sjukdom.
 • Ewan McGregor Obi Wan TV series.
 • Budvar 50cl.
 • Carina Städ sundsvall.
 • Bára Ticoalu.
 • Happy birthday sång text.
 • Erik Haag fru.
 • Hög belåningsgrad.
 • NFC Tags Ideen.
 • WordPress blog.
 • Indian food box delivery.
 • Buss Trysil.
 • Claudia and Griffin kiss Party of Five.
 • Shanghai weather.
 • P lex Reserva 2014.
 • Overwatch gamepedia sigma.
 • Farbror Skylt.