Home

Lönekartläggning GDPR

Lönekartläggning 2018 | Sveriges HR Förening

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning - ett

Lönekartläggning är en metod för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan olika grupper av anställda, exempelvis kvinnor och män. Du kan använda vår enkla Excelmall! En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är något av följande: kön, sexuell läggning. Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning. 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, oc GDPR, General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning för att stärka och harmonisera skyddet för individer vid hantering av personuppgifter. De flesta svenskar känner till förordningen, men det är färre som vet vad den verkligen innebär. Många av bestämmelserna i GDPR fanns redan i personuppgiftslagen, men en del är nya Praktisk kunskap om lönekartläggning- - BG Institute. Arbetsrätt, HR. Lönekartläggning. Lönekartläggning är obligatoriskt för alla arbetsgivare och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn. Kursens mål är att öka din trygghet i ditt arbete med lönekartläggning. Videospelare. http://www.bginstitute

Lönekartläggning - vanliga frågor och svar. Vi på Edge har mångårig erfarenhet av lönekartläggning och har hjälpt hundratals arbetsgivare med detta. Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna vi brukar få tillsammans med våra svar för att hjälpa dig som ska göra, eller har funderingar kring lönekartläggning För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning.. Lönekartläggning. Alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda, ska varje år göra en kartläggning och en analys av arbetstagarnas löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggning är en del av det löpande arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan Enligt diskrimineringslagen får det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats. Alla arbetsgivare ska därför varje år göra en så kallad lönekartläggning, för att upptäcka och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För att se våra guider måste du vara en inloggad användare med ett aktivt. Lönekartläggning: Den Excelfil som du hämtar från lönesystemet innehåller personuppgifter som du ska behandla enligt GDPR. Du bör hantera dessa data med försiktighet och radera lönefilen när du inte längre har användning av den. När du importerar filen till lönekartläggningen sparas inget i databasen

Lönekartläggning - Din guide till aktiva åtgärder mot

Lönekartläggning & jämställdhetsplan - GS-facke

Checklista: Lönekartläggning och analys Unione

Vårt digitala lönekartläggningsverktyg hjälper er att automatisera den årliga lönekartläggning och gör processen både enkel, effektiv och värdeskapande. PIHR PAY EQUALITY analyserar automatiskt verksamhetens löner, identifierar osakliga löneskillnader och genererar automatiskt en skriftlig rapport som möter DO:s lagkrav Lönekartläggning. Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 14 % mindre per timme än män. Läs våra artiklar för att ta reda på mer hur man upptäcker, åtgärdar och förhindrar omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning Lönekartläggning är obligatoriskt för alla arbetsgivare och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn. Kursens mål är att öka din trygghet i ditt arbete med lönekartläggning. Som deltagare får du kunskap om: Individuell lön v/s lika lön för lika och likvärdigt arbete Diskrimineringslagen i korthet Kartläggning av lönepolitik och praxis Definition av lika arbete Faktorplan och. Boka en demo och få en genomgång av Pihr pay equality och upplev skillnaden

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet D

 1. eringslag. Den innebär en del ändringar i lagstiftningen framförallt i arbetet för att motverka diskri
 2. st tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som planeras. Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga löneskillnader
 3. Lönekartläggning Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män
 4. Lönekartläggning 2020. Sveriges Bolagsjurister har tagit fram en lönekartläggning i samarbete med HR Commitment. Tack alla som tog tiden och svarade på enkäten! Nu är lönekartläggningen färdig och den går att läsa genom länken nedan
 5. Lönehantering för ett enklare småföretagsliv. Visma LöN 100/300/600. Med Visma Lön får du ett löneprogram för alla behov. Här finns smidig tid- och avvikelserapportering, digitala och säkra lönebesked samt automatiserad beräkning av arbetstidskonto - och det blir enkelt att följa GDPR. Visma LÖN anställd
 6. Här har vi samlat information och utbildningar till dig som ska delta i lönekartläggningen. Lönekartläggning steg för steg. I handboken Aktiva åtgärder går OFR igenom hur en lönekartläggning går till steg för steg. Har kan du också läsa om att arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år

Vad är Lönekartläggning? Hur gör man? (Guide 2021

 1. Alla arbetsgivare i Sverige har skyldighet att göra en årlig lönekartläggning. Om företaget har fler än tio anställda ska arbetsgivaren även dokumentera lönekartläggningsarbetet. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta upplevs som skrämmande av många arbetsgivare, men behöver inte vara det
 2. Vanliga misstag och missuppfattningar kring lönekartläggning. Det finns många olika faktorer som spelar in när en lönekartläggning ska göras. Här tar vi upp några av de vanligaste problemen man kan stöta på under en lönekartläggning. Olika krav på lönekartläggning efter storlek på företage
 3. Arbetsgivaren ska i samverkan med representanter för arbetstagarna genomföra arbetet med lönekartläggning och analys varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner eller andra anställningsvillkor som har direkt eller indirekt samband med kön
 4. istration med fokus på HR, Lön och GDPR. Kanske behöver ni tillfälligt stöd vid oförutsedda händelser eller kontinuerligt över en längre period? Oavsett så är du alltid välkommen att kontakta mig för diskussion. Tillsammans löser vi uppgiften
 5. eringslagen. Kursen ger dig praktiska råd och tips för hur du steg för steg genomför en lönekartläggning. Innehåll • Nyttan med lönekartläggning

Lönekartläggning är en del i arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Lönekartläggningen innebär att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Direktivet måste också klargöra att GDPR inte får användas som hinder för att dela löneuppgifter. Europafacket vill också se att alla företag omfattas av direktivets regler om lönekartläggning och inte bara företag med minst 250 anställda. Jobbar hårt för att förändra direktive Känner du dig trygg med att er lönerevision och lönekartläggning uppfyller kraven i GDPR? Upplever du att lönerevisionen och lönekartläggningen är tidskrävande? Vi erbjuder arbetspaket (Work packages) för lönerevision och lönekartläggning, med eller utan systemstöd Lönekartläggning Från 1 januari 2017 ska arbetsplatser (företag och organisationer) med minst 10 anställda göra en lönekartläggning mellan kvinnor och män varje år, enligt ett riksdagsbeslut. Arbetsgivare ska också sträva efter mångfald på jobbet. Det blir även obligatoriskt för arbetsgivare att h 2020 års lönekartläggning har utvecklats mot bakgrund av de positiva kommentarer och den konstruktiva feedback som respondenter gav vid förra undersökningen. Det gör att vissa av frågeställningarna inte har jämförande siffror från 2018. Totalt sett är det 185 personer som valt att svara på 2020 års lönekartläggning

Lönekartläggning - frågor & sva

Man kan ge medlemmarna stöd och rådgivning när det gäller GDPR:s tillämplighet i olika verksamheter, precis som man gör när det gäller frågor om exempelvis diskriminering, lönekartläggning och arbetsmiljö Lönekartläggning; Erbjudande. Executive search; Rekrytering; Interimslösningar; Styrelsetillsättningar; Facilitering; Second Opinion; Nyheter; Om oss; Kontak Hantering av personuppgifter - GDPR. PMI och lönekartläggning för inköpare och logistiker, mognadsmätning alla dessa besvaras på frivillig basis. Vi varken säljer, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part Lönekartläggning med analys och åtgärdsplan. Vi utför en komplett lönekartläggning och dokumenterar arbetet grundligt, vilket krävs om ditt företag har minst tio anställda. Vi analyserar resultatet och om det finns osakliga löneskillnader kan vi hjälpa dig med en handlingsplan för jämställda löner. Du får också stöd i arbetet med åtgärder efter. Lönekartläggning Det står i Diskrimineringslagen. Både lön och andra anställningsvillkor, till exempel reseförmåner eller extra semesterdagar, ska tas med i kartläggningen

21 juni beslutade riksdagen årlig lönekartläggning återinförs för alla arbetsgivare med minst 10 anställda. Reglerna träder i kraft 1 januari 2017 och innebär bland annat en skyldighet att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön varje år Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera hur lönekartläggningen har genomförts

Hösten är den tid på året då många företag sätter av tid till att jobba med den lönekartläggning som enligt diskrimineringslagen ska ske årligen. I och med Corona-krisen och den upjutna avtalsrörelsen har någon lönerevision ännu inte skett i år. Men lagens krav på en årlig lönekartläggning har emellertid inte förändrats utan ligger kvar This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category ''Analytics''. cookielawinfo-checkbox-necessary: 1: 11 months 29 days 23 hours 59 minutes: This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin Vad innebär GDPR för dig som förtroendevald i kommunal sektor Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR lagar och i kollektivavtal som kräver att arbetsgivaren tillhandahåller uppgifter inför vissa MBL-förhandlingar och lönekartläggningar

trampolin - People Analytics

Så gör du lönekartläggning enkelt - Visma Spc

Lönekartläggning. Innehåll bakom inloggning. Lönekartläggning. IKEM:s onlinekurs i Lönekartläggning består av fem moduler. Kursen ges i samarbete med Hjorth & Partners AB. Lyssna och lär när tiden passar passar dig. Kursen vänder sig till medlemmar i arbetsgivarföreningen. Se till att du är inloggad eller skaffa inloggning till ikem.se Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga medlemsstater i EU. Dataskyddsförordningen, som har ersatte Personuppgiftslagen Dataskyddsförordningen, som har ersatte Personuppgiftslagen (PUL), ställer höga krav på företag at Lönekartläggning Varje år måste arbetsgivaren göra en lönekartläggning för att motverka orättvisa löner på grund av kön. Det står i Diskrimineringslagen

Lönekartläggningen presenteras via diagram och tabeller, där alla tabeller kan fås ut i Excelform. Systemet har hög säkerhet och uppfyller PUL och GDPR kraven. Kunden kan själv välja om informationen ska lagras och bearbetas över tid i systemet eller raderas efter användande Fördelar för dig som är medlem. Nu presenterar vi lönestatistik via webbtjänsten Lönesök. (Använd den på datorn, tjänsten är ännu inte mobilanpassad.) Bra underlag vid lönerevision och lönekartläggning. Lätt att söka och filtrera på bland annat yrke, ålder och region Alla arbetsgivare som har minst 10 anställda ska dessutom årligen dokumentera arbetet med lönekartläggningar. DO genomför kontroller Trots att det har gått mer än ett år sedan de nya reglerna infördes är det få arbetsgivare som känner till dem. Enligt en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde i december 2017 var det ca 60 % som inte kände till de nya kraven. GDPR Säkrad. Support Ingår. Hög stabilitet. Vanliga frågor: Hur fungerar PeopleInsights plattform? Jag kan varmt rekommendera PeopleAnalytics smarta lönekartläggning. Malin Silander HR-direktör Upplands Motor. Om oss. PeopleAnalytics. Produkt Pris Kunder Kunskap Karriär Om oss Lönekurser med godkända aktualitetstimmar. I listan nedan hittar du alla leverantörers utbildningar som är validerade av Srf Utbildningsråd och ger dig som är Auktoriserad Lönekonsult aktualitetstimmar

Innan året är slut ska alla företag i Sverige ha genomfört sin lönekartläggning så ta chansen att ställa alla dina frågor till Åsa kring lönekartläggningens process, olika delar och lagen i sig. Välkommen - Vi ses den 10 november! Anmäl dig här. STOCKHOLM Datum: 10 nov Tid: 09.00-10.30, frukost från 08.45 Plats: KOMM. Att göra en lönekartläggning från grunden kräver mycket tid och resurser. Genom HR-Huset fick vi den experthjälp och utifrånperspektiv som vi behövde. Marianne Lun GDPR. Vi delar best practice, diskuterar problem, utmaningar och lösningar med att implementera GDPR. Målgrupp: GDPR-ansvariga personer på olika myndigheter (dataskyddsombud/projektledare mm). Kontakt: mats.nordenborg@prv.s Personuppgifter är det som kan identifiera en fysisk person. EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation, ställer stora krav på företag att skydda uppgifter om fysiska personer. Börjar gälla den 25 maj Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 lätthanterad GDPR-säkrad molntjänst. Novare Pay Consulting - specialister på löner, förmåner och incitamentsprogram. Ersättning. Lagstiftning och jämställdhet kräver bra verktyg för att göra ditt arbete med lönekartläggning och analys effektivt och värdefullt

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering D

Lönekartläggning; Arbetsmiljö och hälsa; Arbetsmiljöombud; Lagar och regler; Riskbedömning; Rehabilitering; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Riktlinjer för tillgänglighet; Forenas åtgärder med anledning av coronaviruset; Lokal lönebildning; Lönerevision; Om lokal lönebildning; Sex steg för lokal lönebildning; Stödlösningen; Prata lön med Forena; Omorganisatio Lönekartläggning Arbetsgivarintyg Datumstyrd lönehantering GDPR-säkrat med krypterad databas PAXml och API kopplingar Utlandsanställda Lönebesked på flera olika språk Rapporter till Fora, SCB, SN, Collectum, etc. CSR-hantering Kalendarie med snabbval Automatiska löneuppdrag Massgenererin

Nej, journaler är inte undantagna GDPR i sig men av de föreskrifter som finns och som nämnts ovan följer bl a en skyldighet att bevara dem under viss tid (se SJVFS 2013:41, 7 kap 6 §). Även för humanvården gäller GDPR men där finns väldigt mycket speciallagstiftning som reglerar hur personuppgifter (inklusive personnummer) ska användas och sparas Förordningens tillämpningsområde. GDPR är tillämpligt på behandling av personuppgifter. För att man ska kunna veta om en aktivitet omfattas av GDPR behöver man veta om informationen man behandlar är att anse som en personuppgift och om aktiviteten man utför är att anse som en behandling

25 maj 2018 börjar nya lagen GDPR gälla i hela EU. Denna lag ersätter Personuppgiftslagen och förbättrar integritetsskyddet för individen. Nu blir det obligatoriskt med lönekartläggning varje år för alla arbetsgivare med mer än 10 anställda Vi gör. GS arbetar för ett rättvist, demokratiskt och jämställt samhälle, där alla ska ha möjlighet till ett bra och tryggt arbete. Det innebär att vi har många olika arbetsområden, till exempel; arbetsmiljö, facklig utbildning, avtal, facklig närvaro, jämställdhet, antidiskriminering och internationellt solidaritetsarbete för att nämna några Koordinerade GDPR HR-Processen för persondata. Assistans av lönerevision och lönekartläggning. Kontaktperson mellan företaget och outscourcing löneleverantören. Andra HR administration så som anställningskontrakt, arbetsgivarintyg, anställningsintyg, tidrapportering, reseräkningar m.m. Hantering av pensioner och försäkringar GDPR ställer krav på att personuppgifter inte behandlas i onödan och att de rensas när de inte längre är aktuella. GDPR ställer också krav på att personuppgifter endast behandlas i den mån det är nödvändigt och att inte mer data än nödvändigt används eller sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt

Så påverkar GDPR lönehanteringen - Lönefakta

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta Postadress Box 1778 111 87 Stockholm. Besöksadress Birger Jarlsgatan 39 1tr. Kontakt Telefon: 08-440 83 70 Fax: 08-440 83 89 Mail: info@svenskscenkonst.s I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Detta ska göras för att upptäcka, åtgärda och förebygga eventuella löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument Syftet med att genomföra lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löne-skillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Det är arbetsgivaren som har skyldighet att göra lönekartläggningen varje år men den ska ske i samverkan med de fackliga organisationer som är kollektivavtalsmotparter

Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna. I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning En anställd vid Region Stockholm begärde ut en lönelista för personalen vid regionarkivet, men fick avslag. Regionen skrev: Den bedömning vi gör är att anställda inte har rätt att utföra lönekartläggningar bland sina kollegor på grundval av individuppgifter av integritetsskäl. Regionen hänvisade till OSL 21:7 (GDPR-sekretess) GDPR . Genom gemensam tillgång till vår säkra server kan material skickas GDPR-Säkert mellan oss och ni kommer åt att kontrollera bilagorna när det är färdigt. Lönebeskeden kan sedan skickas till Kivra eller vår egen app Crona Lönebesked

Tjänsten omfattar också det systematiska arbetsmiljöarbetet, den nya dataskyddsförordningen GDPR, information kring lönekartläggning och likabehandlingsarbetet samt flera mallar, checklistor och policys att utgå ifrån. Logga in på medlemssidorna för mer information och åtkomst till tjänsterna. HR-stöd Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. clos

lönestatistik-2016 - People Analytics

Feedbacksamtal från konsult, Feedbacksamtal från kund, Sjukfrånvaro, Läkarintyg, Tidrapportering, lön, Lönekartläggning, Pension Fullgörande av avtal, Rättslig förpliktelse Tidrapportering till kund Namn, Arbetad tid (timmar och datum), Pris Fullgörande av avtal Administrera avslut hos Resultat, Övergång till kun Lönekartläggning (diskrimineringslagstiftningen) 15. GDPR - General Data ProtectionRegulations 20. LabVIEWCore 3 (företagsspec) 7. GibbsCAM 3. Tribologi 10. Motorsågsbehörighet 6. Truck/åkstaplarutbildning 19. WooCommerce 14. Wordpress 14. Arbetsrätt 1. Monitor 5. Totalt 23 Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har slutbehandlats . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är internt arbetsmaterial hos myndigheten GDPR reglerar inte den frågan explicit. Däremot har arbetsgivaren alltid rätt att behandla personuppgifter om det finns en rättslig förpliktelse att fullgöra. Det finns olika rättsliga förpliktelser i arbetsrättsliga lagar och i kollektivavtal som kräver att arbetsgivaren tillhandahåller uppgifter inför vissa MBL-förhandlingar och lönekartläggningar Kivra. Crona Lön är GDPR-säkert. Löneuppdrag Funktionen löneuppdrag är ett slags avancerat stan-dardlönebesked och kan också fungera som massregi-strering. Du kan här registrera en eller flera lönearter för kan användas t ex vid registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, personalklubb, etc. Uppdraget ka

Dataskyddsförordningen (GDPR) Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor Verktyget har hög säkerhetsklass och uppfyller det nya regelverket i enlighet med GDPR. Testa vår tjänst kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse på vår hemsida. Delar av Heartpace innehåll. Hantering av målstyrda utvecklings-, löne- och månadssamtal; Lönekartläggning och löneanalys; Utvärderingsverktyg - peer review, 360-utvärderin This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful

Beställ ditt ex av Lönekartläggning 2018. Fyll i dina uppgifter nedan och tryck på BESTÄLL, så skickas lönekartläggningen direkt till din mail Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare årligen genomför lönekartläggningar. Få kunskap och stöd i hur ni genomför en lönekartläggning samt hur ni kan redovisa resultatet enligt diskrimineringslagens krav. Kontakta Inclusion Academy för bokning eller mer information Ladda ner presentationen här Helena Didehvar från HR Commitment, presenterade resultatet av årets lönekartläggning Lönebarometern. Ladda ner presentationen här Rapporten kan laddas ner här Ben Slinn från Baker McKenzie, London, talade om dataskyddet i relation till Brexit ur ett EU och UK-perspektiv samt diskutera Schrems II-fallet Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning

Praktisk kunskap om lönekartläggning- - BG Institute BG

Kom förberedd till lönesamtalet. Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig att jämföra din egen lön med andras. Något som ger dig en bra bild av vilken nivå du ska lägga dig på gentemot din arbetsgivare Lönekartläggning Tjänster Analys Lönelots Läs mer Om oss Kontakt Ladda ner Analys Lönelots. Installation av analys lönelots. Ladda ner installationsfilen: Nu finns version 6.5 Har du frågor om GDPR eller tekniska problem. Här är svaren på vanliga frågor

Lönekartläggning gör ingen skillnad på mindre företag. Nu anser Riksrevisionen att lagkravet bör tas bort. Lönekartläggning är ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader och alla arbetsgivare är enligt lag tvungna att göra en lönekartläggning. Företag med minst Här kan du logga in på Internetkontoret hos Alecta. Du loggar in med Mobilt BankID eller BankID Tillväxtverket har tagit emot över 70 000 ansökningar om korttidsarbete sedan april i år. Här listar vi fyra saker som kan vara bra att känna till om ditt företag ansökt om korttidsstödet

lönestruktur-22 - People Analytics

Lönekartläggning - vi svarar på vanliga frågor och svar

Projektledare för stor familjeägd koncern. Genomfört åtgärdsplan efter lönekartläggning. Lett projektgrupp för Mångfald, handlingsplan och information till deltagare Svalt intresse för lönekartläggning hos svenska företag. Jämställdhet En ny rapport från Unionen visar att knappt sex av tio företag lever upp till kravet på årlig lönekartläggning vilket fanns med i den nya diskrimineringslagen som infördes för ett år sedan. För de som genomfört en sådan har det i majoriteten av fallen lett till konkreta åtgärder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan samt ger rådgivning och utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor Lönekartläggning - ett verktyg för jämställda löner. Kursen kommer att hållas av Kristina Heyman som har arbetat med dessa frågor på bland annat Jämställdhetsombudsmannen. Under dagen går vi igenom hur arbetsgivaren kan gå tillväga för att göra en lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner som lever upp till lagens krav När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 25 anställda upprätta en skriftlig handlingsplan där de åtgärder som företaget planerar att vidta redovisas. Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt

GDPR och HR: vilka risker finns i ert företag

Alla medlemmar behöver ett nytt lösenord skickat till sig första gången man loggar in på maleriforetagen.se. Så här gör du för att få ett lösenord: . 1. Klicka på länken Skicka nytt lösenord i nedre delen av inloggningsidan. 2. Skriv in den e-postadress du har registrerad hos oss i fältet Användarnamn (den e-postadress du har registrerad hos f.d Målaremästarna eller f.d. Arbetsrätt. Kursen i arbetsrätt är anpassad för dig som är lönekonsult. Den ger dig kunskap och trygghet i ditt arbete och hjälper dig att undvika fel som kan leda till h Arbetsrätt och förhandlingar, Lönekartläggning, Compensation and Benefits, Performance and Talent Management, Utbildning och kompetensutveckling eller Due Diligence. REKRYTERING Behöver du förstärka din organisation på längre sikt? Vi är en Auktoriserad Rekryteringspartner med lång erfarenhet av rekrytering inom HR

Olaglig kameraövervakning på LSS-boende | Draftit

En lönekartläggning gjordes under 2017 och den visar att ingen könsbunden lönediskriminering förekommer. Skrotfrag har personal med bakgrund från flera länder och ser detta som berikande. Företaget har 116 medarbetare varav 19 kvinnor och 97 män Det är en obligatorisk utbildning för samtliga förtroendevalda som ska hantera medlemmars personuppgifter, enligt GDPR. Om en styrelsemedlem inte genomför utbildningen kommer hen inte kvarstå som förtroendevald i Forenas medlemsregister. Kansliet plockar bort uppdraget tills GDPR-utbildningen är genomförd Grafiska Företagen har lagt ut dokument och checklistor om GDPR som riktar sig mot våra medlemmar på vår hemsida. Det har nu ifrågasatts om Grafiska Företagen har haft rätt att dela detta material. I avvaktan på att frågan reds ut har vi därför tagit bort allt material Nyhetsbrev. DokuMeras nyhetsbrev behandlar översiktligt olika frågeställningar som dyker upp kring aktiviteter i företag. Det är naturligtvis också laddat med hänvisningar till mallar för dokument som gör att du snabbt kommer igång på ett bra sätt med en aktivitet Se Jenny Anderssons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Jenny har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Jennys kontakter och hitta jobb på.

Tack - Beställning av Lönekartläggningen 2019 | SverigesPay Analytics - Smart system för lönekartläggning och

Lönekartläggning » Fremi

Känner du till att Fastigos har en tjänst som heter HR-huset? DELA. Dela på twitte Stötta VD/HR-chef i befattningsvärdering och lönekartläggning

Lönekartläggning - processbeskrivning & mallar Sign O

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Professionella HR-konsulter - med fokus på resultat. Vi är HR-konsulter med lång operativ erfarenhet från olika branscher och miljöer. Vår ambition är att vara det självklara valet för företag som behöver ett professionellt stöd i sitt HR-arbete, oavsett om det gäller strategiskt HR-arbete, utveckling av HR-processer, stöd i förändringsarbete, rekrytering av HR-proffs eller. Inom samtliga HR-processer som exempelvis arbetsmiljö och rehabilitering, belöning - lönerevision & lönekartläggning, personalservice och rutiner, personalinformation, personaladministration, GDPR, processutveckling dessutom systemkunskaper i många HR-och lönesystem Sammanträdesprotokoll 1(9) 2018-09-28 Justerare Utdragsbestyrkande Plats och tid Hedemora kl 09,00—09:30 Beslutande Lars Isacsson, Marino Wallsten, Johanna Odö, Carina Sandor, Ola Gilén Övriga närvarande Lennart Mångs, Solveig Grönberg, Carina Sjöberg Justerare Marino Wallsten ersättare Carina Sandor Justeringsdatum 2018-10-12.

Xnip2020-09-25_14-03-07 - People AnalyticsNominerade till Global Payroll Awards 2018 - Lön & HR BolagetKollektivavtal - GS-facket
 • Cambridge Test Malmö.
 • Vill du ligga med mig då chords.
 • Fräscht hår efter träning.
 • Gokartskola Malmö.
 • Vad är predikatsfyllnad.
 • Scp kpi.
 • Skandinavisk design ljus.
 • Berlin marathon results 2019.
 • Karin anime season 2.
 • Fryshuset scen.
 • Windows Kamera.
 • Pinata für Erwachsene.
 • Perspektiv på historien 1b PDF Download.
 • Padel Kungälv.
 • Feuerwehr Plauerhagen.
 • Sydafrikanskt ris.
 • Jämföra två länder.
 • Swedish Music Hall of Fame Avicii.
 • Impressionismen.
 • Rotate vector.
 • Faktorisera pq formeln.
 • Pris Varbergshus.
 • Begagnad rullstolshiss.
 • Dustin prisgaranti.
 • January Raid bosses Pokémon GO.
 • Weihnachten neu erleben Fernsehen.
 • Lias Andersson lön.
 • Lena sångerska.
 • Dialogue entretien d'embauche pdf.
 • Muslimsk härskare emir.
 • Klippa ihop ljudfiler Windows 10.
 • Microservices architecture diagram.
 • Didgeridoo sound.
 • Google icons.
 • Paddington station pubs.
 • LKW Fahrer Geringfügig.
 • Wie kann man Meerjungfrauen werden.
 • Heck pack återförsäljare.
 • Flashback relationer.
 • Roaccutan Dosering.
 • Continental Gator Hardshell 23mm psi.