Home

Filosofer antikken

Grekiska filosofer - läs om den antika filosofi

 1. Det var i det antika Greklands övärld som de första kända västerländska filosoferna hörde hemma. Tiden var någon gång vid 500-talet f.Kr. Här hade skalden Homeros verkat cirka hundra år tidigare och det är här i vad som brukar kallas kulturens vagga som den västerländska filosofin uppstår och får sitt rotfäste
 2. T. Thrasymachos. Hämtad från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Antikens_filosofer&oldid=20134820 . Kategorier: Antikens vetenskapsmän. Antikens filosofi. Antikens författare. Filosofer efter epok
 3. En filosof jobbar med att ställa frågor om världen och försöker att besvara dem. Filosoferna på antiken ställde frågor som: Vad är allt i världen gjort av?, Vad innebär det att vara en god..
 4. Sedan antikens dagar har namn på filosofer och deras tankar bevarats i vår historia. Här finns den grekiske Thales som är den förste bland kända västerländska filosofer. Han hävdade att vatten var alltings urämne
 5. Filosofer hade givit teori för hur den fria individen skulle leva i ett gott och rättvist samhälle. François Voltaire, Jean-Jacques Rousseau och John Locke var alla filosofer i upplysningen som genom sina bidrag till politisk filosofi kom att ge en teoretisk grund för revolutioner och de mänskliga rättigheterna i den tiden
 6. Namnet stoisk kom utav faktumet att Zenon brukade undervisade på torget i Aten invid kolonnaden Stoa poikile. De dokument som finns bevarade om Zenons läror är fragment och andrahandsuppgifter, men hans lära skulle dock gå i arv hos nya generationer antika filosofer av vilka Krysippos (ca 280-206 f.Kr.) är en tidig centralgestalt
 7. En filosof är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt filosofi. Ordet härrör från grekiskans philos och sofia, betydande vän av visdom (jämför ordet filantrop). Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer

Den filosof som man brukar kalla för den första filosofen hette Thales och han kom från Miletos. Han sa att jorden har fyra element; vatten, eld, vind och jord. En annan känd filosof hette Demokritos och han kom från Abdera Under antiken hade man inga mikroskop eller stjärnkikare, men vetenskapsmän kunde ändå t.ex. räkna ut att allt består av atomer. De kom också på att jorden var rund och att månen inte lyste av sig själv. Ordet filosof betyder vän av vishet. Alla reste till Aten under storhetstiden för att få veta något nytt Aristoteles läror blev i det närmaste förhärskande under många hundra år, särskilt på medeltiden och inte minst inom skolastiken blev Aristoteles filosofi utgångspunkten inom de flesta områden

Lær om de første filosofene i det gamle Hellas, inkl. Sokrates, Platon og Aristoteles. Men også noen ikke-vestlige filosofer fra gammelt av, som Konfusius, Laozi (daoismen), Nagarjuna. De tre stora filosoferna; Sokrates, Platon och Aristoteles är dem mest kända från greklands antiken. Sokrates skrev inte själv något som finns bevarat till eftervärlden utan det vi vet om honom vet vi genom Platon och Xenophon. Sokrates brukar ibland räknas till sofisterna, ett slags vandrande vishetslärare i Athen Aristoteles var en tänkare som påverkade alla forskares teorier från 300-talet f.Kr till början av 1600-talet. Att ifrågasätta Aristoteles teorier kunde under medeltiden medföra döden eftersom kyrkans syn på vetenskap - den s.k. skolastiken - delvis var en blandning mellan religiös tro och antik vetenskap, särskilt Aristoteles lära

Kategori:Antikens filosofer - Wikipedi

Varifrån kommer vårt politiska system och våra frågor om det goda livet? Mycket av det som är självklart för oss idag kommer från antiken, ur tankar som tänktes för nästan 2500 år sedan Artikel på webbplatsen Filosofer.se där du bl.a. kan läsa om Aristoteles som vid sidan av Platon räknas som filosofins viktigaste gestalt. Aristoteles föddes i Stageira i norra Grekland. Han reste dock till Aten för att studera och gjorde detta på Platons Akademi Lucius Annaeus Seneca levde i Rom under antiken. Han är i våra dagar främst känd som filosof, men var också politiker. Han växte upp under mycket välbärgade förhållanden och skulle som vuxen bli den rikaste personen i det romerska riket Den västerländska filosofin och vetenskapen har sitt ursprung i antikens Grekland, hos de s.k. försokratikerna. Till en början var filosofin inte tydligt skild från allmänt mytisk eller religiös spekulation (Homeros, Hesiodos)

Antikens filosofi syftar framför allt på den filosofi som bedrevs i Grekland under 400- och 300-talen f.Kr. De tre stora tänkarna är Sokrates, Platon och Aristoteles.Filosoferna som verkade innan dessa kallas försokratiker.. Försokraterna. De allra första europeiska filosoferna som vi känner till är försokraterna, vilka precis som namnet antyder verkade före Sokrates Hypatia av Alexandria (grekiska: Ὑπατία), född ca 350 - 370 e.Kr., död mars 415 (mördad), var en grekisk filosof av den nyplatonska skolan, matematiker och astronom, som levde i Alexandria i Egypten, då del av det Östromerska riket. Hon var dotter till matematikern, filosofen och astronomen Theon Antika filosofer ; Antikens filosofi ; Etik ; Forntiden ; 31 f Kr-476 e Kr (1) Antiken (1) Filosofi (1) Filosofisk litteratur (1) Hellenistisk filosofi (1) Historia (1) Kejsartiden (1) Livsföring (1) Romerska kejsartiden (1) Romerska riket (1) Stoicismen (1) Västerländsk filosofi (1) Äldre västerländsk filosofi (1 FILOSOFER - ANTIKKEN OG NYERE TID Filosof Menneskenes ondskap? - Naturen Til meg selv Den beste måten å hevne seg på, er ikke å ligne dem som gjør oss vondt Våre liv er det tankene våre gjør det til Snakk i det hele tatt ikke mer om hvordan en god mann bør være, men væ

en översikt över filosofin under antiken. en historie og filosofi forelesning om platons filosofi, spesiell focus på idelæren og huleliknelsen. filosofen platon (427 347 f. kr.) er kjent for mange ting, men kanskje mest for tanken om at det finnes en verden bak det vi kan se og sanse. han kaller denne induktion, bevis, kort introduktion. filosofi 1 Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer. Från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allteftersom filosofin avsöndrades i specialvetenskaper, till exempel fysik, biologi och sociologi, kom specialvetenskapens företrädare mer sällan att se sig som filosofer, och kallade sig i stället för till exempel fysiker, biologer och. Antika filosofer, Antiken - Sök | Stockholms Stadsbibliotek. 1 - 50 av 183 träffar. Antal: 10 25 50 100. Sortera på: Relevans Antal lån - fallande Antal lån - stigande År - fallande År - stigande A-Ö Ö-A Inköpsdatum. Visa

Antikens filosofer. Genom denna kunskapsbank av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar. Files are available under licenses specified on their description page. Historia är därför betydligt viktigare i filosofi än de flesta andra ämnen Ett exempel på en antik vetenskapsman som samtidigt var det vi idag skulle kalla för filosof var Herakleitos, även känd som den dunkle eller den gråtande filosofen, då han ska ha haft en rejält pessimistisk inställning till det mesta. Herakleitos ska ha levt på 500-talet f.Kr. och utarbetade, genom att studera naturen och. Antika filosofer ; Genealogi ; Antiken (1) Biografi (1) Filosofi (1) Filosofisk litteratur (1) Herakleitos (1) Historia (1) Släktforskning (1) Västerländsk filosofi (1) Äldre västerländsk filosofi (1

Avsnitt (48 min) i radioprogrammet P3 Historia som här handlar om Sokrates - den västerländska filosofins fader. En envis typ som dyrkades av sina lärjungar, retade gallfeber på antikens atenare - och var beredd att gå i döden för sina idéer. Kategorier: Antikens Grekland. Kända personer på forntiden och antiken Alanen Lilli: 1941 - Finland: Ambrose Alice: 1906 - England, Cambridge: Anscombe Elisabeth: 1919 - England, Oxford: Arendt Hannah: 1906 - 1975: Amerika, New Yor Forntiden och antiken. Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr. Anledningen till att det är forntiden och inte stenåldern som utgör vår äldsta historiska epok. Religion i antikens Grekland. Innehåll. Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska myto samt den kult och de ritualer som omgav den. Till den grekiska myto räknas alla de sagor och berättelser som berättades på 800-talet f.Kr fram till 300-talet e.Kr. M

filosofer - Litteraturhistori

Antiken Medeltiden Renässansen är epoker som i mycket utgör grundvalen för all senare filosofi. Läsningen av den grekiska filosofins klassiker är en utmärkt introduktion till filosofiska studier - de filosofiska problemen och teorierna har i denna sin första utformning en särskild omedelbarhet och friskhet. Volymen innehåller fylliga utdrag ur Platons och Aristoteles skrifter men. Se huvudartikel: Filosofins historia Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar uppstått och hur de besvarats genom historien. Genom denna katalog av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar. Historia är därför betydligt viktigare i filosofi än de flesta andra ämnen 2019-nov-13 - Utforska Margareta Fäldt Hellmans anslagstavla Filosofer / Faraoner / Romare / m m på Pinterest. Visa fler idéer om filosofer, antik, egyptisk mytologi Filosofer fra antikken og moderne tid. «Man er ikke født kvinne, man blir.». Hun begrunner det: «Bakgrunnen for påstanden er enkel, det å være kvinne er ikke et faktum betinget av natur. Det er et resultat av en viss historie. Der finnes ingen biologisk eller psykologisk skjebne som definerer en kvinne. Bebine er indoktrinert fra.

Kända filosofer i historie

Grekiska för filosofer, 15 högskolepoäng (Greek for Philosophers, 15 credits) Kurskod: 1005FI: Ämnesgrupp syftar till att ge förmåga att analysera och översätta lättare till normalsvåra filosofiska texter på antik grekiska och att ge grundläggande kunskap om grekiskans formlära samt en grundläggande förståelse av de Del 1 i en serie om epokerna och antiken. Här en lite längre genomgång filosof u. filosof. Siden antikken havde filosoffer i Europa udviklet videnskab og videnskabelig metode. Sedan antiken hade filosofer i Europa utvecklat vetenskap och den vetenskapliga metoden. Sammansättningar: lommefilosof. Besläktade ord: filosofere, filosoferen, filosofering, filosofi, filosofikum, filosofisk

Filosofins historia - Wikipedi

Mitt urval av determinister jag ska ta upp ska, i stora drag, visa på determinismens utveckling från antiken fram till idag. 1.3 Metod. För att få fram det fakta jag behöver för att skriva en essä i det valda ämnet ska jag främst läsa olika böcker och skrifter i filosofi som behandlar ämnet och tar upp filosofer med tankar angående. Grekiska för filosofer ger dig förmågan att analysera och översätta filosofiska texter skrivna på antik grekiska. Du får både grammatisk förståelse över språkets uppbyggnad och struktur samtidigt som du utvecklar ett filosofiskt ordförråd på antik grekiska. Ansök till Grekiska för filosofer. Vårterminen 2021 Filosofi är början och grunden för alla andra vetenskaper. Studier i filosofi ger därför en bra bas för studier inom såväl humaniora som samhällsvetenskap och naturvetenskap. Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här varvas studiet av vetande, verklighet och språk med analyser.

Stoicismen - filosofisk skola under antike

Renässans för alternativ antik filosofi. Stäng. M ichel Onfray har gjort sig känd som debattvillig filosof och som förespråkare för en modern variant av den antika grekiska hedonismen. Hans stridsskrift från i fjol mot de tre stora monoteistiska religionerna, Handbok för ateister, väckte uppmärksamhet både i hemlandet. Lyckobibeln En handbok för psykisk hälsa. Hoppa till början av bildgalleriet. Detaljer. Vi människor har sannolikt under hela vår existens strävat efter lycka, harmoni och välmående och allt sedan antiken har filosofer försökt att påvisa den rätta vägen mot en god psykisk hälsa. I slutet av 1800-talet började psyko växa.

Filosofi A. 30 hp. Höst / Vår. 100%. Campus. Utveckla ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga genom studier av antika och moderna texter. Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor. Ansök till. Inlägg om Romerska filosofer skrivna av begrundarn. Syftet med sajten. Syftet med denna sajt är inte att fungera som en portal för romersk filosofi eller romersk filosofihistoria, inte heller som en inledning eller översikt till romersk filosofi i allmänhet, utan endast att fungera som en samlingsplats för några texter av de romerska filosofer / författare som jag under de senaste.

Redan under antiken började grekiska filosofer spekulera kring vad som kunde vara det urämne som allting ytterst består av. Herakleitos en av de första metafysikerna under antiken lär ha sagt Panta rei, allting flyter dvs. allting förvandlas Välj bland Plato Filosof bildbanksillustrationer från iStock. Hitta högkvalitativa royaltyfria vektorer som du inte hittar någon annanstans Stort urval av filosof-bandanas skapade av talangfulla designer » Beställ ditt favoritmotiv på Spreadshirt enkel retu

Filosof - Wikipedi

Filosofi under Antikens Grekland - Mimers Brun

Motiv Aristoteles filosof filosofi antik gåva på T-shirt dam, färg vit + ytterligare färger, storlek S-XXL på Spreadshirt » kan göras personlig enkel retu Motiv Aristoteles filosof filosofi antik gåva på Premium tanktopp dam, färg gråmelerad + ytterligare färger, storlek S-3XL på Spreadshirt » kan göras personlig enkel retu filosofer från antiken t.o.m Hume, och uppvisa förmågan att kritiska diskutera dessa positioner och argumenten för och emot dem. Betygskriterier Kursen examineras genom en obligatorisk hemuppgift samt en obligatorisk salskrivning. På salskrivningen besvaras fyra essäfrågor

Stort urval av filosof-t-shirts skapade av talangfulla designer » Många storlekar, färger och stilar Beställ på Spreadshir Motiv Sokrates, citat, filosof, citationstecken, engelska på Tygväska, färg svart + ytterligare färger på Spreadshirt » kan göras personlig enkel retur Upptäck Tygväskor nu Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och olympiska spel Från Skolbok.Berömda människor från antikens Grekland. som misstänksamt vaktade kunskaperna och muslimerna som tagit över stora delar av områdena runt södra Medelhavet och med det även gamla grekiska böcker Filosofer och vetenskapsmän Under antiken hade man inga

Eksisterer Gud? : en drøfting av argumenter for og mot

Antikens Filosofi book. Read reviews from world's largest community for readers. Kalla: Wikipedia. Sidor: 27. Kapitlen: Antikens filosofer, Rorelser inom.. Filosofi och vetenskap Presented by PERSON for COMPANY Greklands filosofer Greklands filosofer Greklands sju vise Filosofernas filosof och dennes lärljungar De sju vise De sju vise Kleobulos Från lindos solon från athen Chilon från sparta Thales från miletos pittakos från Rom Under sin livstid var han en rätt marginell filosof som levde på sitt fadersarv. 1819 kom hans huvudverk ut och det hette Världen som vilja och föreställning Programmet förbereder dig för forskarutbildning i filosofihistoria och därefter för en internationell forskarkarriär, primärt i filosofihistoria eller klassisk filologi med inriktning mot filosofiska texter, sekundärt inom närliggande ämnen som vetenskapshistoria, idéhistoria, religionshistoria eller motsvarande Astronom och filosof från Stagina, Grekland (384-322 f.Kr), en av dom stora. Diotima Filosof: En kvinnlig filosof som uppges ha varit Sokrates lärare och en av de mest inflytesrika kvinnorna under antiken. Sokrates Filosof: Sokrates höll gärna till på gator och torg i Aten och pratade filosofi med människor. Platon Filoso

Antikens Grekland: Filosofer och vetenskapsmä

2019-aug-15 - Utforska ION POPESCUs anslagstavla filozofi på Pinterest. Visa fler idéer om hellenism, grekland, filosofer Skådespelarna Annika Nordin och Johanna Westfelt läser olika texter på temat filosofer från antiken och framåt Överskattade filosofer.. Inlägg av klorofyll » 08 apr 2019 12:03 . Jag har inte studerat filosofi. Men har den tråkiga attityden att filosofi är överskattat. Filosofi betyder väl typ kärlek till kunskap. Det var mycket gissa och hittepå -låt vara ytterst begåvat - under antiken I Filosofisk tröst: en bok om döden diskuterar Torbjörn Tännsjö några förslag till tröst som filosofer velat erbjuda oss. När det gäller den egna döden har han några tankar som kanske kan hjälpa ibland, men han bekymrar sig också över universums slut och det medvetna livets utslocknande

Aristoteles - filosofen - Filosofer genom historie

Filosofer och vetenskapsmän I Europas centrala delar där fastlandet möter medelhavet ligger antikens centrum befinner sig det mäktiga riket Grekland. Där befinner sig upplysare, filosofer, uppfinnare, gudar och gudinnor som alla levde och skapade det exceptionella riket Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Mer vardagligt används termen politisk filosofi om ett allmänt synsätt, en tro eller attityd kring politik, som inte nödvändigtvis har någonting med den akademiska disciplinen att göra. Ämnet har alltid varit en viktig del av filosofin.

10 morsomme Google-triks - Tip - Tek

Filosofi i antikken - YouTub

Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet Tio i topp: Inflytelserika greker Vi pekar ut antikens mest inflytelserika greker - och en står ut som den mest påfallande Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig för filosofer, från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allt eftersom filosofin kom att avsöndra specialvetenskaper, till exempel fysik, biologi och sociologi, kom specialvetenskapens företrädare allt mer sällan se sig som filosofer och i stället kalla sig för till exempel fysiker, biologer och sociologer Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat. Diagnos Antiken: Pedagogisk planering - Antiken Självutvärdering Antiken

Greklands Antikens Filosofi - Mimers Brun

Vi läser historia för att förstå rötterna till det liv vi har nu, och just antikens Grekland har påverkat oss mycket mer än man först kan tro. Vi lär oss mer om minoerna eftersom det var det första folket som direkt påverkade utvecklingen i Medelhavet. Allt som hände sedan var egentligen bara en vidareutveckling av minoernas kultur I antikens Grekland var det männen som hade makt och de rika männen hade mycket fritid. De kunde diskutera politik, gå på teater eller något av stadens gymnasier och titta på unga män som tränade olika idrotter eller lyssnade på duktiga filosofer som Aristoteles och Platon. Kvinnorna tiggde och hade ingen makt alls At gå til filosof handler i bund og grund om at blive klogere på sig selv. Filosoffer har siden antikken ført samtaler om venskab, kærlighed, livet, døden, meningen med livet, om verden og om ens plads i verden. At gå til filosof er IKKE som at gå til psykolog eller at gå til en præst, men snarere noget midt imellem dem

Aristoteles Historia SO-rumme

⬇ Ladda ner Filosofer stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer Filosofene som virket før denne tiden refereres til som førsokratiske filosofer. Antikkens greske filosofi oppsto på 500 tallet f kr. Hans idévärld syftade till att förstå det mänskliga och gudomliga. antik pynt antik batik france jensen antik løkken antik batik sale antik og genbrug kalundborg antik maling antik thisted knagerække anti Kategori:Romerske filosofer fra antikken Connected to: {{::readMoreArticle.title}} Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Kategorier Kategorier: Antikkens filosofer; Antikkens Roma {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit)

Livet på medialinjen: Gresk antikk og romersk antikkEksisterer Gud? av Bjørn Are Davidsen (Heftet) | Cappelen

En filosof är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt filosofi. Ordet härrör från grekiskans philos och sofia, betydande vän av visdom. Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer. Från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allteftersom filosofin avsöndrades i specialvetenskaper, till exempel fysik, biologi och sociologi, kom. Filosofer. De första filosoferna i Grekland försökte förklara hur allting hängde ihop i naturen, men på 400-talet fick filosofin en helt ny inriktning. De s k atenfilosoferna ägnade sig nu istället åt att fundera över människan och hennes plats i samhället Där vi idag har ett enda ord för kunskap hade den antika filosofen Aristoteles ett helt spektrum. Han menade att det inte bara är boklig bildning som är kunskap. Hantverkskunnandet är en annan sorts kunskap, liksom vår förmåga att cykla eller dansa balett. Livet ger oss också ytterligare kunskap i form av erfarenhet och visdom. Den stora utmaningen idag är att skilja relevant kunskap. Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år Efter antiken har olika vetenskaper knoppats av från filosofin och blivit tex astronomi, biologi och molekylärbiologi, geologi, fysik ända ner till kvantfysik. Och juridik, sociologi, psykologi och retorik. Och en massa annat. kallar sig både naturvetare och filosofer Hämta det här Antik Grekisk Filosof 3d Render fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Antik-foton för snabb och enkel hämtning

 • Downdetector Netflix.
 • Outlook error Something went wrong and your search could not be completed.
 • Clarks curlingkängor Jez.
 • Gamla bilder Stockholm.
 • Gör budbärare webbkryss.
 • Ont i hals och öra corona.
 • Mac OS 10.13 download.
 • Flashback relationer.
 • Ändra namn användare Mac.
 • Bostadsmarknaden Uppsala.
 • Münster Lila Eule.
 • Calendar with week numbers 2020.
 • Äppelglögg med calvados.
 • När smälter is.
 • Akut tandvård Norrköping.
 • Lena Ranehag gift.
 • Thelma and Louise.
 • Finanzielles in einer Beziehung.
 • 20 fot container i meter.
 • Bibelord om kyrkan.
 • Vartannat eller varannan.
 • EMP Commission Trump.
 • Kycklinggryta med bacon.
 • Sälja bolag med villkorat aktieägartillskott.
 • Ich verdiene 3500 Brutto.
 • HyperTerminal wiki.
 • Handelsbanken sort code Sweden.
 • Chronic periodontitis bacteria.
 • Enbens raka marklyft.
 • Vad är klassmarkörer.
 • Krups espresso machine EA815570.
 • Kompressor BAUHAUS.
 • 50mm slang gul.
 • Idol 2018 vinnare.
 • Notdienst Apotheke Amberg.
 • Chester Bennington grave location.
 • Daikin Duo.
 • Avokadoträd kyla.
 • EBay Kleinanzeigen Bayreuth wohnung.
 • Diablo 3 secret level.
 • Crawlkurs Kalmar.