Home

Lön maskinförare 2022

Lön Maskinförare, anläggning. 33 100 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Maskinförare, anläggning inom anläggningsmaskinförare Här hittar du Maskinföraravtalet med aktuella löner, allmänna villkor om arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera Den genomsnittliga lönen för en Maskinförare i Sverige är 29 699 kr per month. Få mer information om löner, förmåner, nöjdhet med lönen och var du kan tjäna mest

Den utgående lönen för fullbetalda maskinförare ska justeras upp med 3:73 kronor i timmen eller 649 kronor i månaden. Ny grundlön är 163:50 kronor i timmen eller 28 449 kronor i månaden. Läs också Lönelyft i sikte - så mycket ska lönen upp 1 ma Den utgående lönen för fullbetalda maskinförare höjs med 3:73 kronor i timmen eller 649 kronor i månaden. (Ny grundlön är 163:50 kronor i timmen eller 28 449 kronor i månaden). Nya löner för plåtslagar Månadslönen för landets maskinförare har passerat 30 000 kronor. Siffran för årets andra kvartal landade på 30 339 kronor. I topp hittar vi region Skåne med 31 310 En fullbetald maskinförare har en grundlön som från 1 januari i år inte får vara lägre än 29 352 kronor per månad. Andra yrkesgrupper - som dumperförare och lärlingar - kan ha lägre lön. Övriga arbetare som fyllt 20 år ska ha en lön på 25 830 kronor per månad Lönebilaga 1 VBA 2020. Lönebilaga 2 VBA 2020 lärling. Genomsnittslöner in- och utlåning 20210303. Avtal om in- och uthyrning maj 2020. Tillämpningar in- och uthyrning maj 2020. Prolongering Väg-och banavtalet, april 2020. Tillägg korttidspermittering Väg och ban, april 2020

Manövreringen sker ofta med mycket avancerad datorteknik, som fortlöpande utvecklas och förfinas. För att bli maskinförare går man gymnasieskolans treåriga byggprogram och väljer därefter inriktning Hus- och anläggning eller transportprogrammet. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen Maskinförare inom lantbruk lön 2020 Hur mycket tjänar en Maskinförare inom lantbruk ? Maskinförare inom lantbruk lön 2020 är 35 600. Medianlönen för Maskinförare inom lantbruk i offentlig sektor lönen är 27 800 kronor i månaden, och i privat sektor månadslön uppgår till 35 600 kronor I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas Maskinförare. Välkommen att välkomna! Vi söker dig som tillsammans med oss vill anstränga dig lite extra för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster i det vackra och storslagna området runt Björkliden och Riksgränsen. Lapland Resorts är det driftsbolag som driver fjällanläggningarna i Björkliden och Riksgränsen

Dag 2-14 är sjuklönen 80 procent av utgående lön. Från dag 15 utges ingen sjuklön från arbetsgivaren. Yrkeskategorier 1 juni 2017 Kr/mån 1 juni2019 Kr/mån 1 juni 2020 Kr/mån Maskinförare 27 370 27 955 28 617 Yrkesarbetare 27 196 27 781 28 843 Bil-och Dumperförare 25 836 26 392 27 021 Övriga arbetare och maskinförare 20 år 23 932 24 447 25 03 Lön Grävmaskinist. 33 100 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Grävmaskinist inom anläggningsmaskinförare Maskinförare. Maskinförare arbetar inom lantbruket, med jordbruks- och entreprenadmaskiner av olika slag. Tempot är högst sommartid, men yrket är inget typiskt säsongsjobb

Maskinförare, anläggning Lön 2021 - Lönestatistik & Lediga

Maskinentreprenörerna - Maskinföraravtalet (MFA

Lön för Maskinförare i Sverig

 1. Vad som är rätt lön för dig beror på vilka arbetsuppgifter du har, hur mycket du arbetar, vilken utbildning och erfarenhet du har. På nästan alla arbetsplatser finns ett kollektivavtal som förhandlats fram mellan fackets och arbetsgivarnas organisationer. Om du har frågor kring din lön, kan du vända dig till Kommunal
 2. st samma lön som laget
 3. Löner från privata företag saknas. Uppgifterna kommer från kommunerna och regionerna själva. Eventuella felaktigheter beror i så fall på felrapporterade siffror. Löneuppgifterna avser grundlön, räknat på heltid utan rörliga tillägg för tillsvidareanställda i november 2019
 4. Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrkesgrupp (SSYK 2012), kön och utbildningsnivå (SUN). År 2014 - 2019
 5. Lön Hur mycket man tjänar baseras på arbetsuppgifter samt erfarenheter i yrket, med grundlön samt tillägg för obekväm arbetstid - s.k skiftkörning förekommer i arbetslagen. Baserat på statistik från SCB är snittlönen för skogsmaskinförare är 28900 kr (Yrkesgrupp 834 - Maskinförare)

Lönestatistik 2019 — Sida 3/15 Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • LR.se Så tog vi fram statistiken Lönestatistiken är baserad på de uppgifter om lön som Lärarnas Riksförbund samlade in genom en webbenkät under perioden november 2019 till januari 2020 SKR och Kommunal enades 2016 om en riktad satsning på undersköterskors löner fram till 2019. Efter 2016 har också lönerna för denna grupp ökat mer än för andra jämförbara grupper. Uppgifter om löneläge för 2020 saknas för undersköterskor i regioner, därav anges för dessa uppgifter avseende 2019 Lönerapport år 2019. Rapport Löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Medellönen för tjänstemän är nu hela 13 500 kronor, 50 procent, högre än för arbetare. Det visar LOs årliga lönerapport Om du har tänkt dig jobba 100% (ca 160h/månad) och vill ha en lön före skatt på 25 000:- (sociala avg på 31,42%) måste du ta ut minst: (25000 x 1,3142)/160 = 205,34:- exkl moms Du bör ju även räkna med att du vill ta semesterlön, ev pensionsavsättningar, övriga kostnader som redovisningshjälp etc. Räkna med 10tkr/månad på dessa kategorier Löner bland högre bankchefer sticker ut. Medianlönen för högre bankchefer, alltså den mittersta lönen, är 120 000 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 143 300 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten

21 oktober 2019. 3. Facebook. Twitter. Email. Print. Missnöjd med lönen? Vad kan jag göra för att få upp min lön, på kort och på lång sikt? - Byt jobb! Ingenjörer som byter jobb får i genomsnitt 10 procent högre lön, visar statistik från Sveriges Ingenjörer Arbetslaget i byggropen har en lön, men deras nyckelspelare i maskinhytten kan ha lägre inkomst som inte påverkas av lagets ackordsförtjänst. Detta eftersom maskinföraren tas in via en underentreprenör och har lönen därifrån. Den situationen har retat Byggnads länge och lyfts än en gång i årets avtalsförhandlingar, skriver Arbetet

Lönelyft för maskinförare - så mycket ska du minst ha

Medellöner för parkarbetare och trädgårdsarbetare. Här kan du söka efter medellön för parkarbetare och trädgårdsarbetare i alla kommuner. Välj först park- och trädgårdsarbetare vid Välj yrke och sök sedan efter medellöner via kartan eller lönelistan. Du kan också jämföra lön mellan olika yrken. Elin Steen LÖN: 125.000 kr / månad. Erik Gustafsson. Luleå Fick 3+1 31000 kr i böter. LÖN: 248.000 kr / månad. Jesper Jensen, Brynäs Fick 5+2 + 15 % 48875 kr i böter. LÖN: 170.000 kr / månad. Gustav Rydahl, Färjestad Fick 5+2 + 15 % 12937 kr i böter. LÖN: 45.000 kr / månad. Olle Liss, Rögle Fick 3+1 6250 kr i böter. LÖN: 50.000 kr / månad

Nu höjs lönerna på samtliga avtal - Byggnad

Nytt stort tapp för bostadsbyggandet – ByggnadsarbetarenFranska jätteställningen – så lång tid tar den atteuquiz1 - Byggnadsarbetaren

400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr. Kortfattat: Har du en lön på över 53 440 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön. Ånej - jag vill betala en specialist som hjälper mig med utdelningsfrågorna. Klicka här Maskinförare är ett samlingsnamn för alla som arbetar med att manövrera och sköta. Angiven lön kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, utbildningsnivå, . Byggnads hade krävt lika lön som laget när maskinförare servar ackordslag. Jag undrar nu om någon vet vad maskinförarlönerna ligger på i Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter region, sektor, yrkesgrupp (SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2019 2020-06-16 Lön efter utbildningsgrupp och näringsgre Lön maskinförare lärling. Posted on March 31, 2017 by Lucas. Fullgjord utbildningstid - timmar, Fördelningstal Procent av lönen på företagets arbetsplats, Lägsta lön per timme. De som kör dessa maskiner kallas för med ett gemensamt namn för maskinförare

Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2019 var löneskillnaden 9,9 procent, vilket alltså betyder att kvinnors genomsnittslön var 90,1 procent av männens genomsnittslön. En viktig orsak till skillnaden är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge löner och arbetstider kan få företagsanpassade lösningar. Därför är dessa frågor viktiga i samhällsdebatten och det finns ett stort behov av aktuella och relevanta fakta. I Fakta om löner och arbetstider 2019 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera Rätt lön & löneunderlag 2019 - utdelning 2020 - K10 2021 Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB) Till 2010 hade genomsnittslönen för en skogsmaskinförare ökat till 23 500 kr/mån, medan lönen inom gruvindustrin var 27 100 kr/mån och väg- och bananläggning 26 200 kr/mån. Genomsnittslönen för skogsmaskinförare har på drygt tio år gått från att vara 800 kronor mer i månaden till 2 700 respektive 3 600 ­kronor mindre i månaden i jäm­förelse

2019 64 400 kr 618 240 kr 4 636 800 kr Om de totala lönerna i företaget Exempel på löneuttagskrav vid olika nivåer på totala löner inklusive ägarlöner 2019 (gränsbelopp för 2020): Totala löne Lönestatistiken är baserad på de upp­gifter om lön som Lärarnas Riks­förbund samlade in genom en webbenkät under perioden november 2019 till januari 2020. Webbenkäten skickades till 60 400 med­lemmar i förbundet som uppgivit att de var yrkesverksamma vid tidpunkten för ut­skicket

Kamp mot klockan för nya ID06-kort – byggen kan stanna

I dag presenterade SCB nya beräknar kring inflationen, som var klart under Riksbankens mål på två procent. För att vända siffrorna beräknar de att se löneökningar med 2,9 procent till 2020 vid utrikes tjänsteresa 2019 Helt fri kost Lunch och middag Lunch eller middag Frukost. 15 %: Kostförmån. 2019 SKATTEVERKET Arbetsgivaravgifter Födda 2001-2003, 1 augusti-31 december Födda 1954- Födda 1938-1953, 1 januari-30 juni Födda 1938-1953, 1 juli-31 december * vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad Egenavgifter. Lön maskinförare Arbetsliv och arbetsmarknad. Bara säkra och beprövade svenska casinon på nätet. OT Låter som en typisk lön för en universitetsutbildad med 3lakan i studieskulder. Inte konstigt att svenska . Ja, förhandlingarna har skett i god anda, vi har . Procent av lönen på företagets arbetsplats, Lägsta lön per timme Antonina Maskinförare AB (559129-9721). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK. Vi är måna om våra anställda och erbjuder alla medarbetare försäkringar och marknadsmässiga löner Kompensationen för företagarens semester har beräknats till 12 % av lönen. Tar ej hänsyn till särskild löneskatt på tjänstepension då det är mycket små belopp. Om du är enskild näringsidkare, född 1952-1954 och har tagit ut hel ålderspension hela året ska du välja Född 1938-1951 eftersom dina egenavgifter då är lägre Om oss Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden

Maskinförarlönen - snittet över magisk nivå

Den vanligaste månadslönen år 2019 var 30 000 kronor. Löner över 80 000 kronor har samlats i stapeln för 80 000 av diagramteknisk skäl. Lönefördelning 2019 Lönefördelningen år 2019. Lönespridning. Den tiondel av svenskarna som har högst lön har minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst lön 2019-10-09. Idag råder brist på medicinska sekreterare i den nordiska hälso- och sjukvården och många i yrkesgruppen kommer att gå i pension de kommande åren. Vision har jämfört lönerna för tre yrkesgrupper som arbetar i en sektor där de flesta är kvinnor respektive i en sektor där de flesta är män Den första lönen för nyexaminerade lärare och lönerna för de bäst betalda lärarna har ökat rejält. Det ändrar förutsättningarna för alla lärare när de talar om sin lönenivå utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats. Skolavtal 21 säger tydligt att lönerna ska sättas utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats

♦ Följ mig på Instagram: https://instagram.com/fotboll24_ ♦ ♦ Business inquiries: fotboll24kontakt@gmail.com ♦ Att fotbollspelare tjänar mycket pengar är. Det ekonomiska utrymmet för löneöversyn 2019 är: 2,35 procent beräknat på lönesumman av de som ska ingå i löneöversynen ; Särskilt anslag omfattande 5,5 miljoner kronor på helårseffekt (inklusive kringkostnader och sociala avgifter). Principer för hur det särskilda anslaget används har beslutats politiskt

Avtal klart - så här mycket höjs lönen för maskinförare

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals-området för en avtalsperiod som omfattar tiden fr.o.m. den 1 oktober 201 Maskinförare till Skanska Infraservice. Vi söker nu maskinförare till Skanska Infraservice inför den kommande anläggningssäsongen. Om företaget Skanska Industrial Solutions AB är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB och består av regionerna bergmaterial, asfalt, betong, rental och infraservice Den 17-18 maj är det dags för Skol-SM för Maskinförare 2019 där gymnasieelever tävlar i olika precisionsmoment som att stänga en tändsticksask med skopan eller knäcka ett ägg utan att vitan rinner ut. Allt utförs under tidspress och med publik. Ett eget Skol-SM för maskinförare hålls varje år, sedan många år tillbaka många syskon ger lägre löner. expertens tips: så blir du mindre blyg på jobbet. tråkigt på jobbet en risk för hälsan. storasyskon blir allt oftare chefer. 8 sätt att koppla bort jobbet. pendlare får sämre hälsa. så blir du en succé på nya jobbet. kom igång på nya jobbet. ny på jobbet - så får du den bästa starte

Aktuella avtal - Sekos förbun

Lön Så mycket tjänar vårdpersonalen Barnmorskor tjänar mest, biomedicinska analytiker minst. Se interaktiv karta längst ned i artikeln. Foto: Mostphotos. Lönestatistiken för 2019 är klar - här kan du se vad medellönen är för ditt yrke och var i landet man tjänar mest och minst Från och med februari 2019 ska du lämna arbetsgivardeklaration (AGI) på ett nytt sätt och i en ny tjänst som heter Arbetsgivardeklaration Högsta lön: 42 300 kronor (Kronoberg), 41 025 kronor (Jönköping), 40 710 kronor (Stockholm) *Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre

Vi behöver maskinförare till hjulgrävare, mestadels körning i Skåne. Erfarenhet inom yrket, god samarbetsvilja, maskinstyrning är egenskaper som önskas! Firmabil o telefon, samt lön efter erfarenhet!.. 2019-01-17. Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig Löneöversynen 2019 avslutades vid avstämningen den 22 oktober. Ny lön betalas ut i november, retroaktivt från 1 april. Ockelbo kommun. Inom Ockelbo kommun är Vårdförbundet nu i slutfasen på löneöversyn 2019. Alla medlemmar inom kommunen borde ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef Har du rätt lön? Nu finns ny lönestatistik Nyhet 20 mars 2019 SULF har sammanställt löneläget i september 2018 för några utvalda tjänstebeteckningar och arbetsområden. Statistiken gäller för doktorand med doktorandanställning, adjunkt, postdok, forskare.

Takföretaget tar fall till domstol: ”Det skrämmer

Maskinförare - Byggnad

Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetala med novemberlönen. Vad säger LOK:arna? De LOK:ar vi tecknat följer till punkt och pricka det förslag på LOK som återfinns i HÖK 19. I överläggningarna med respektive arbetsgivare har vi diskuterat kriterier, särskilda satsningar, tidplan och särskilt yrkesskickliga Från april 2019 får John en lönehöjning med 12 000 kr till 372 000 kr. Då har han 12 månader kvar till pension. Eftersom det återstår 12 månader till pension, får lönen höjas med högst 3,0 procent, det vill säga 3,0 % x 360 000 kr = 10 800 kr. John får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande

Tandläkare lön 2020 - Hur mycket tjänar en Tandläkare

Missar man att ta ut den lön som krävs tappar man helt möjligheten till att använda sig av löneregeln för beräkning av gränsbeloppet det påföljande året(1 januari 2020). Det är därför viktigt att man verkligen stämmer av, gärna i god tid, innan årsskiftet att tillräcklig lön betalas ut - och att lönen blir utbetald under 2019 * Vid uttag av lön år 2019 på 618 240 kr (9,6 inkomstbasbelopp á 64 400 kr), eller då 51 520 kr per månad, eller mer, så är lönekravet alltid uppfyllt. * Lägsta möjliga lönekrav för år 2019 kommer att vara 386 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5% av totala löner. Tänk så här för att räkna ut det exakta beloppet till din K10 Kvinnor 2019: 32200/mån; Medel 2019: 34000/mån; Hur mycket du kostar din arbetsgivare. Utöver din lön måste även en arbetsgivaravgift betalas. Arbetsgivaravgift är en skatt och den läggs som ett påslag på 31,42 % på din lön. Kalkylatorn visar hur mycket du kostar din arbetsgivare varje månad totalt i lön och arbetsgivaravgift

Lönesök - Hur mycket tjänar

Det kan finnas skäl till att din lön är låg, tex att det är en kommunalt sommarjobb (betalas oftast ut lägre löner) eller att din huvudsyssla anses vara att jobba på ett badhus och sekundärt på cafét. Jag tycker att din lön är rimlig, med att det finns anledning för dig att höra dig för om 1. Kollektivavtal 2 Högsta lön för mödan: 95 845 kronor. 577 pappersarbetare tjänade över 50 000 kronor brutto i månaden i oktober i fjol. Dagens Arbetes siffror visar månadslön inklusive alla tillägg. Läs hela listan här - se var man tjänade allra mest

190225-missen-800x512 - ByggnadsarbetarenDe får Isabellestipendiet: ”Banar väg för nästa generation

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, med undantag för vissa dagar som du ser i tabellen. Om den 25:e är en lördag får du lön på fredagen, om det är en söndag får du lön på måndagen efteråt Beräkna lön efter skatt Sidan uppdaterades senast 2020-12-27 Beräkna hur mycket pengar du får behålla av din lön varje månad och hur mycket du betalar i inkomstskatt Sauber-förarna Marcus Ericsson och Felipe Nasr är de som får lägst lön utbetalade till sig i hela Formel 1-kretsen och de tjänar 185 000 dollar per år, dryga 1,6 miljoner kronor på år, omräknat efter den senaste växelkursen Du hittar på en bra lön till dig själv säg att du vill tjäna 30.000 innan skatt och ska betala 30% skatt. Det du skall sätta in på skattekontot per månad är då arbetsgivaravgift samt skatt, arbetsgivaravgift (31,42%) = 9723:- + 9000:- (skatt) Du får 21.000 på lönekontot, resten skall skatteverket ha 18.723: Lön. Bokföra lön; Löneadministration; Lönebesked; Lönegaranti; Lönehantering; Lönekörning; Löneoutsourcing; Löneprogram; Löneskatt; Lönespecifikation; Löneutbetalning; Löneväxla; Olika löneformer. Ackordslön; Bonuslön; Daglön; Föräldrapenning; Kollektivavtal lön; Minimilön; Månadslön; Obekvämstillägg; Provisionslön; Reallön; Timlön; Övertidsersättning; Skat för vilken lön som anknytningspersonen måste ha. Det finns inget stöd för att, med hänvisning till Kronofogdemyndighetens allmänna råd, göra avdrag för studie- och bostadsbidrag såsom migrationsdomstolen gjort. RH ansåg att överklagandet skulle avslås. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2019-11-14, Linder

 • NSU Prinz.
 • Musikåret 1991.
 • OSPOD Plzeň 3.
 • Sara Duterte news.
 • How to say Daniel Kaluuya.
 • AVOP emploi.
 • Geoidhöjd.
 • Hautarzt Sinsheim.
 • Emma Bunton age.
 • Draperi för Tvättmaskin.
 • Falklandsöarna.
 • OPI Infinite Shine.
 • Mat i kylskåpet.
 • Träslöjd idéer Jul.
 • Torpedhockey.
 • Georg Jensen Bernadotte Kuchengabel.
 • Frankie Jonas Snapchat.
 • Mulberry väska Lily.
 • Cadeauwinkels Deventer.
 • Fastigheter Växjö.
 • Nordea valutaomregner.
 • Cashewnötter 1 kg.
 • Hajattack Egypten 2020.
 • Fakultativ aerob.
 • Frågesport om spel.
 • Aldrig Vila kläder.
 • Whittier Rec.
 • HDMI 2.0b kabel.
 • Lacka aluminium.
 • Petra Gerster.
 • Nike T shirt Grå.
 • Rån, upplands väsby.
 • Hålla fast valp.
 • Europe multi day hikes.
 • Former British Kings.
 • Falafel steka.
 • Eiffel Tower location.
 • US ICBM.
 • Daikin Duo.
 • Invito Sundsvall take away.
 • Niger flod.