Home

Argumenterande text om modersmål

Modersmål viktigt för nytt språk | Utredande text. Det här är en kort utredande text i Svenska som andraspråk 3, som handlar om vikten av att lära sig sitt modersmål ordentligt när det gäller att sedan lära sig nya språk. Här används flera relevanta källor för att reda ut ämnet Grundskola 6 - 9 Modersmål. En Argumenterande text är antingen för något eller emot något och innehåller : - En tes som är textens budskap - An argumentation som måste vara effektivt och skulle ha med minst tre stödargument -Ett endast motargument. -Textens avslutning som ska sammanfatta huvudargumentet

Modersmål viktigt för nytt språk Utredande text

Den som argumenterar för modersmålsundervisning argumenterar inte mot elevers utveckling av svenska. Tvärtom. Att en individs utveckling av svenska skulle vara avhängig en enspråkighetsnorm där inga andra språk stör baseras också på en förenklad och felaktig språksyn utan stöd i modern språkforskning (Källa: SvD Här är några argument för modersmålsundervisning. 1. Avbruten språkutveckling det vill säga att först lära sig ett språk och sedan byta till ett nytt språk, leder ofta till att andraspråket ej utvecklas bra. 2. Sverige behöver flerspråkiga människor i en alltmer globaliserad värld Vi måste sluta skuldbelägga språket för problem som egentligen handlar om värdegrundsfrågor snarare än språket i sig. Argumentet att modersmål inte får användas för att inte alla förstår håller inte längre, för i så fall borde vi inte få tala svenska heller för det är inte alla som förstår det. Dock är det allmänt känt att språkinlärning gynnas av att man omges av målspråket, så självklart ska vi få tala svenska

I den rätta miljön kan barn lära sig ett språk så att de behärskar dem alla som modersmål. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi, individerna, oavsett vårt ursprung och vår identitet, har något gemensamt. Detta gemensamma är att alla har ett språk. Språket definierar vår identitet, historia och traditioner Olika exempel på argumenterande texter Gulzat Crüsell Exempel 1 Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra. Ta det hä Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument. Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp). Använd textbindningsmarkörer för att tydliggöra sammanhangen i texten

Skydda hemspråkundervisningen | Argumenterande text. En argumenterande text i form av ett brev, som argumenterar för hemspråksundervisning i skolan och för fram vikten av sådan undervisning. Den utgår från boken Barn med flera språk av Gunilla Ladberg från 2003 Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisning till olika källor

En argumenterande text på modersmål( Engelska ) - Skolbanke

Eleven sammanställer i samråd med handledare underlag som bygger på flera källor och skriver utifrån detta, på sitt modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till texttyp, syfte och mottagare Uppsatsen handlar om modersmålsundervisningens vikt och betydelse i elevers språkutveckling. Forskningen säger att modersmålsundervisningen har en positiv och utvecklande inverkan på inlärningen av nya språk och syftet med uppsatsen är därmed att undersöka i vilken utsträckning forskningen stämmer Mall till argumenterande text Om du mixar se till att argumenten hör ihop, att de talar om samma sak. Ibland är det bra att låta något motargument komma direkt efter tesen. På så sätt kan du lättare få igång en diskussion i din text (Arbetssätt och metoder: genomgång och användning av mall/mönstertext för argumenterande text som stöd i skrivande, eget skriftligt arbete i form av en argumenterande text) Arbetsområde: RUMÄNSKA - KRITISKT TEXTARBET Ordet modersmål framkallar en varm känsla hos många. Ett språk som ligger nära.- Modersmål är en spännande glosa, säger Linus Salö, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Den har en romantisk kärna. Man ser framför sig hur barnet ligger vid sin moders barm och hör hur hon småpratar och nynnar

- Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. - Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp Grundskola 7 Modersmål. Du skall få möjlighet att läsa om global uppvärmning på norska och om vilka åtgärder som görs i Norge för att bromsa processen jämfört med Sverige. Utifrån detta skall du skriva en argumenterande text om vad som bör göras för att spara miljön Liknande debatter om tvåspråkig undervisning och om modersmålsundervisning har förekommit och förekommer ständigt i mediala sammanhang i Sverige. Jag valde att avgränsa mig till en debattartikelserie för att kunna göra en så noggrann och mer kvalitativ undersökning som möjligt

modersmål Motargumen

modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till texttyp, syfte och mottagare I texten om blåsfisken finns en beskrivning av hur den argumenterande texter. 1. Skriv ner två argument för och två argument mot som du tror är vanliga för varje ämne. 2. Jämför dina argument med en klasskamrats. Översätt orden till ditt modersmål

Många skäl till modersmålsundervisnin

I skollagen (7 §) står det att elever som har föräldrar (eller vårdnadshavare) som har ett annat modersmål än svenska, ska få modersmålsundervisning i detta språk om. det är ett språk som familjen använder varje dag. om eleven har, åtminstone lite, kunskap i språket Inlägg om argumenterande text skrivna av jessicabj. Hoppa till innehåll. Med Vi kommer att arbeta med argumenterande text under ett antal veckor eftersom texttypen är tacksam att jobba med då de flesta elever tilltalas av dem. Det är också spännande och viktigt att jobba med dessa oavsett skolbakgrund och modersmål,. olika sätt. Medan de argumenterande texterna kan tillåta både ett starkt engagemang och till och med polemik, så är idealet för de beskrivande texterna först och främst klarhet. Tvetydigheter, vaghet och ironi är inte lämpligt att använda i beskrivande texter, om det är kunskapsorganisering som är huvudsyftet Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. Förmåga att kommunicera i tal anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare Argumenterande text. Publicerad den 2 februari, 2018 6 februari, 2018 av Maria A . Exempel på text: Varför skolmaten borde förbättras! (Inledning) På vår skola slänger vi alldeles för mycket mat! Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-polic

En argumenterande text . Syfte . Att övertyga läsaren om författarens åsikt. Struktur. Texten inleds med författarens åsikt/ställningstagande. Efter det presenteras de olika argumenten i tur och ordning på ett sakligt sätt utan värdering. Även motargument presenteras. Argumenten presenteras tillsamman med stödinformation och. Arbetet med texten redovisades inför klassen med en trailer från filmen som visades på smartboarden. Eleverna jobbade med en annan text som handlade om en pojkes argument för att få sitta mer vid datorn ur ZickZack åk.4; Vi tittade på en instruktionsfilm från YouTube om den argumenterande texten Hej Malin! Efter ett långt tema om Mio min Mio arbetar nu mina tvåor med argumenterande texter enligt din modell. Roligt för mig att bli bättre på genrepedagogik och kul att se hur mina inte helt språkstarka elever tar till sig ord som åsikt och argument och kämpar för att komma på fyra olika argument för en sak argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter (Skolverket 2012b). Under kunskarav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriv HANADWEB-studiehandledare på modersmål Ge barnen kärlek, Argumenterande tex. Filim kaan gaaban waxa uu idinka caawin doonaa sida aad u qori lahaydeen qormo doodeed (Argumenterande tex) Share this: Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se:.

Debatt: Låt modersmålen ta plats i svenska klassrum

En argumenterande text ska inte vara något eldande brandtal. Skriv hellre att det kan få konsekvenser om man mer och mer börjar tumma på yttrandefriheten i form av mindre frihet och demokrati. Ordet tvistad existerar inte och jag förstår det inte, men det beror nog på att jag är för gammal Den fråga lärarna ställde sig var vad det innebär att kunna läsa och tolka en argumenterande text. Lärarna menar att de tidigare oftast arbetat med skönlitterära texter, och när det gäller argumenterande texter har fokus gärna hamnat på att lära ut strukturer och modeller och inte på förståelsen Argumenterande text - Ingen riktig våldtäkt Det var inte riktig våldtäkt Tyvärr lever vi idag i sådant samhälle då flera brott begås. Även antal våldtäkter har ökats under det senaste året. ¹) Många våldtäkter anmäls aldrig och gärningsmän kan gå på fri fot. Men varför man inte anmält våldtäkten och låter gärningsmannen slippa straffen Att argumentera - skriv en argumenterande text - valfritt ämne. Din uppgift den här veckan är att skriva en argumenterande text, där du skriver om ett ämne som du väljer själv. Välj något du själv brinner för /tycker är intressant. Du kan välja att argumentera för eller mot något

Argumentera i text och tal 1. Presentera din åsikt (tes). 2. Illustrera med argument (skäl för din tes). Basera dem på fakta (stödargument). 3. Fundera ut motståndarsidans argument. Presentera.. Argumenterande texter. Introduktion; Reklam; Insändare; Recension; Krönika; Faktatexter och instruktioner; Sakprosa › Argumenterande texter. Introduktion. Reklam. Insändare. Recension. Om Clio Om portalen Om författarna I samarbete med Följ oss Prenumerera på nyhetsbrev. En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Du kommer nu att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt 2019-dec-02 - Det finns olika sambandsord som är bra att känna till och använda sig av vid argumenterande texter. Här kommer några exempel på vanliga sambandsord: När du jämför något: dock, däremot, jämfört med. Visar motsättningar: trots att, å ena sidan, å andra sidan. Lägger till: Dessutom, nästa, för det första, för det andra

Argumenterande text. 1. Argumenterande text<br />Ett argument liknar skottet från ett armborst - det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)<br />. 2 • Hitta de olika punkterna i texten. 106 argumenterande texter Om du ska få någon att tycka som du är det först och främst bra argument du behöver. Men sedan gäller det också att lägga fram argumenten så att de får så stor eff ekt på läsaren som möjligt

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas Argumentera; Utred och analysera; Svenska 1. 13 berömda berättelser. 1. Odysséen; 2. Den gudomliga komedin; 3. Romeo och Julia; 4. Don Quijote; 5. Robinson Crusoe; 6. Gullivers resor; 7. Frankenstein; 8. Oliver Twist; 9. Svindlande höjder; 10. Brott och straff; 11. Ett dockhem; 12. Gösta Berlings saga; 13. På spaning efter den tid som flytt; Vad är litteratur? Skönlitteratur - Carme

Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på s En kommentar till Inlägg 3 - Argumenterande text - Astrid. Ingela M skriver: 3 februari, 2013 kl. 04:28. Du visar att du läst och tagit till dig boken på ett bra sätt! Din text är intressant att läsa och bra skriven. om Argumenterande text - Bl.

Satsa på modersmålsundervisning i skola

struktur för argumenterande text och om det finns skillnader i texterna mellan elever som har svenska som andraspråk och svenska som förstaspråk. I bakgrunden redogörs för vad kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska säger angående argumenterande text. Det redogörs också för vad som utmärker argumenterande text ställningstagande och argumenterande texter och retoriska stilmedel verbala och visuella medel som används för att påverka mottagaren, t.ex. reklamtexter och underhållning ideologiskt färgade texter och skillnaden mellan åsikter och vetenskapligt baserad information synvinklar och uttryckssätt inom olika vetenskapsområden sam Det finns många starka argument. Här är några av dem: Svenska, norska och danska är språk som är väldigt lika. Kan du ett av språken behöver du inte anstränga dig särskilt hårt för att förstå de andra. Det räcker med några timmars övning. Jämför det med hur svårt det är att lära sig andra språk

Checklista för skriftlig färdighet kurs D Stor bokstav och punkt Stavning Bra struktur (inledning, huvuddel, avslutning) Variation i ordförråd (ord som passar till ämnet) Variation i meningsbyggnad (olika fundament i meningarna) Verb (rätt form, tempus och plats) Huvudsatser (rätt ordföljd, utvecklade) Bisatser (rätt bisatsinledare och tillsammans med huvudsats) Adjektiv (böj rätt. 2019-apr-28 - Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehål Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad

Skydda hemspråkundervisningen Argumenterande text

 1. Orangutangen hotasPalmolja förstör vår natur. Många djur hotas av utrotning, till exempel orangutangen. Vi måste sluta använda produkter som innehåller palmolja, om vi på sikt ska rädda vår natur. Vi ska sluta odla oljepalmer eftersom odlingarna förstör naturen. Man skövlar regnskogen för att odla oljepalmer. Djur, som bland annat orangutangen, är utrotningshotade på grund av.
 2. Tips på ämnen till argumenterande tal Tjena, jag går Teknik på gymnasiet och i vår svenska kurs om retorik fick vi uppgiften att hålla ett argumenterande tal. Talet kan vara om exakt vad som helst men jag har en riktig idétorka så jag undrar om Sweddit kanske har något aktuellt eller intressant som jag skulle göra mitt tal om
 3. Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt. Men man kan också skriva en argumenterande text . Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning

Examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga

texten handlar absolut inte om Inactive member 2008-11-25 Du ägde dig lite själv där: Ge mig bara en anledning varför cigaretter är bra så ska jag sluta tycka illa om dem, men som sagt, det ända positiva är att multimiljard företagen tjänar på det. Du gav ju själv en bra anledning ;D Annars var den bra Det finns dem som säger att dödstraff inte skippar rättvisa. Att det är omoraliskt att ta en människas liv, att det är hycklande att vi ska bestraffa människor för att ha tagit ett människoliv genom att själva ta deras. Jag tycker att dessa argument är skrattretande

Video: Ämne - Modersmål - Skolverke

Argumenterande text Inledning. Jag tycker VERKLIGEN att vi borde hjälpa djuren som blir misshandlade och plågade. Jag blir helt förstörd när jag ser detta eller hör om djurplågeri! Argument 1. Ett djur är lika mycket värda som oss människor,. Klicka på argumenterande text. Titta på en film om hur du skriver en argumenterande text om viktigaste yrket. Vad ska man tänka på när man skriver en insändare? Titta på en film om hur du skriver en insändare. Upplagd av SFI kl. 08:30. Skicka med e-post BlogThis Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv Argumenterande och utredande text/tal påminner mycket om varandra. En argumenterande text kan ha rubriken: Förbjud snuset nu! medan en utredande text med samma tema skulle kunna rubriceras För och emot snusning. I ett utredande tal/text försöker man hitta så många för

LEKTION 3 - ELEVEN GÅR UT UR TEXTEN - Malmö delar - en

Att undersöka en argumenterande text handlar om att också skapa möjligheten för eleverna att argumentera. Texten inbjuder oss att tänka, tycka och själva komma till tals. Ambitionen med argumentationen är således att övertala/övertyga den andre att göra som man vill. skriver Ann Heberlein i sin bok Etik (2014) Muntliga utredande och argumenterande presentationer. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt källhänvisningsteknik. Ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter

Du kan välja ditt eget modersmål Språktidninge

Hej! Här kommer en text om Corona-viruset som min elev Ahmad Bablli har skrivit. Jag tycker att den är tänkvärd och delar därför med mig av den efter medgivande såklart. Dolda fienden Många människor ser och hör om detta virus som kallas Corona, vad är dess svårighetsgrad och sätt att förhindra det, och vad sk Vad gör du om du tycker att någon har fel och vill övertyga hen om motsatsen? Skriv en argumenterande text Jag gick en kurs i retorik och har mitt argumenterande tal (3 min) nedskrivet med rapport kring talets olika delar om du vill se. Fick VG i den kursen. Mitt tal är rätt så basic men handlar dock om löpträning så det får ju ses som personligt I bakgrunden presenteras tidigare forskning om argumenterande texter i undervisningen, om högpresterande elever och deras skolsituation, samt om den formativa bedömningens betydel-se för elevernas kunskapsutveckling. 3.1 Argumenterande text Skolverket tar, genom det centrala innehållet i Svenska 1 för gymnasiet, fasta på att elevern Om flerspråkighet. Med flerspråkighet menas att en person har tillgång till flera språk, Ofta sätts gränsen runt tre års ålder, men framför allt har identifieringen med ett språk stor betydelse för om det är ett modersmål eller inte. Detsamma gäller för flerspråkig

texter. Dessutom förekommer argumenterande texter ofta på nationella prov i ämnet svenska/ svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Förtest Det direkta lärandeobjektet i studien är argumenterande text som i många avseenden är komplex och förutsätter bland annat att elever kan presentera sin åsikt om ett sakförhållande samt leka med ord, berätta, ställa frågor, argumentera och kommunicera. Att sitta nära en trygg vuxen och lyssna till högläsning och få samtala med kamrater och vuxna om text och bilder och hur de ska förstås är en av inträdesbiljetterna till literacy (Fast, 2008; Dominković mfl, 2006) 16 tankar på Argumenterande text Om jag laddar den på kvällen och inte stänger av den på natten så har den noll procent på morgonen. Den laggar nästan alltid så när man ska kolla sociala medier så stoppas programmet och den stänger ner arbetsgÅng skriva argumenterande text 1. vÄlj tes - vÄlj ett Ämne - formulera en tes (Åsikt) 2. tÄnk pÅ lÄsaren - vem ska lÄsa? - vad vet lÄsarna om Ämnet? 3. lista argument - samla idÉer och sÖk information - gÖr en lista med argumenten - vad kan andra tycka? - formulera motargument - vÄlj minst tre starka argumen

Texttyper Vad är typiskt för skolans texttyper? berättande

Klara av att skriva en argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Att i den argumenterande texten följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Introduktion. insändare och debattartikel är två exempel på vad man brukar kalla för en argumenterande text Argumenterande texter. Även det ämnesövergripande område som vi hade i slutet av höstterminen och i början av vårterminen var i svenska och no. Precis som med våra andra jobb så jobbar vi med ett språkutvecklande arbetssätt och STL. I detta område fokuserade vi på argumenterande texter om miljö eller hälsa Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss ståndpunkt. För att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten strukturerade Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Etikett: Argumenterande text. Fokus på läsning och läsförståelse. 6 november, 2015. Läsningstid 11 minuter. I torsdags föreläste jag på konferensen Läsförståelse, tillsammans med olika lärare och forskare från olika delar av Sverige

Pedagogisk planering | Malins PPluggGenrepedagogik | Malins PPlugg

Introduktion. Vad gör du om du tycker att någon har fel och vill övertyga hen om motsatsen? Skriv en argumenterande text ...gen-teknik. Lenas stöd för den argumenterande texten ARGUMENTERANDE TEXT Det finns också en stencil med TRETTON TIPS INFÖR SKRIFTLIG ARGUMENTATION (detta material har 9b fått på Lenas lektioner) Inlämning av den Argumenterande texten är senast fredag vecka 9 Planering med tips,länkar och ämne;Planering Genetik 9 b vt 201 Inlägg om Argumenterande text skrivna av Åsa Edenfeldt. I torsdags föreläste jag på konferensen Läsförståelse, tillsammans med olika lärare och forskare från olika delar av Sverige Modell för argumenterande text. När jag har arbetat med mina elever på Studion och vi har diskuterat väldigt mycket om den argumenterande genren så har jag försökt på olika sätt att få de bli uppmärksammade över strukturen och vilka delar som behöver vara med. Jag gjorde den här modellen till de och de fick en text att utgå ifrån

 • Byta koppling V70 guide.
 • Formbröd med ägg.
 • Wetter Rusel Webcam.
 • Hyresgästanpassningar LOU.
 • BD Biosciences careers.
 • Personer med ALS.
 • Stena Vision Bar.
 • Båtdynor Lindome.
 • CODA Deaf.
 • Avsmakningsmeny Trollhättan.
 • Cartel band merch.
 • Sista minuten flyg vårt som helst.
 • Good poses for pictures for guys.
 • Blocket Sollefteå.
 • Matz Bladhs medlemmar.
 • Familjen Holmqvist reser jorden runt.
 • 4 Non Blondes What's Up release date.
 • Pedagogisk aktivitet förskola.
 • Fotboll på TV.
 • Litterära begrepp ordlista.
 • Smsa låna.
 • Rawls kontraktsteori.
 • Link Lahr mobile.
 • Mac OS 10.13 download.
 • Kura skymning 2019 text.
 • Tristess.
 • Brytjärn i plast.
 • Marwa loud billet.
 • Köpa DAC.
 • Levi's T shirt 3 Pack.
 • Webasto förbrukning.
 • Wiggle svenska.
 • Egon restaurang ägare.
 • TiVo fjärrkontroll fungerar inte.
 • Best Assassin's Creed game.
 • Kanadagås äta.
 • Billigt hönshus.
 • Descendants of the Sun ep 3 Eng Sub full episode youtube.
 • Kugelschreiber Mechanismus.
 • Goku Super Saiyan God.
 • Eat Sweden Göteborg 2020.