Home

Ulik lønn i samme stilling

Forstår veldig godt at det blir dårlig stemning når kollegaer finner ut at de har ulik lønn (dersom det ikke er av logiske grunner, som for eksempel lengre erfaring/ansiennitet. Forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å gi lik lønn for likt arbeid. Anonymous poster hash: 56398...4fb Ulik lønn for samme stilling Arbeidet med høstens lokale lønnsforhandlinger er i gang i statlig sektor. På UiO er NTLs Ellen Dalen ganske sikker på at vi vil se utvikling der lønnsforskjellene..

Ulikheter i lønn må imidlertid ikke bygge på diskriminerende hensyn: Arbeidsmiljøloven, Diskrimineringsloven og Likestillingsloven forbyr lønnsforskjeller eller annen forskjellsbehandling som direkte eller indirekte er begrunnet i forhold som blant annet kjønn, etnisitet, alder, funksjonshemming eller seksuell legning Samme jobb - ulik lønn. Tim (23) og Lars (29) jobber begge ved Bring-terminalen på Karihaugen. De gjør den samme jobben, men Tim tjener 6.000 kroner mer enn Lars i måneden. Annonse Samme jobb - ulik lønn. Rita Nøkleby og Jon Idar Jørgensen får lønn i bare halve lunsjpausen. Kollega Hanne Aksberg får lønn i hele. Det er en av flere forskjeller blant de ansatte på Nav-kontoret. Lunsjpausen lønnes helt ulikt hos Nav-kontoret i Eidsberg kommune Samme stilling, samme utdannelse, samme ansiennitet - men ulik lønn! 27. mars 2017 av Kristoffer Tandberg. I 2017 er det enda store lønnsforskjeller i følge SSB. Kvinner har lavere lønn i de fleste yrkene der man utfører de samme jobbene, størst forskjell er det i privat sektor Om ulik lønn i samme stilling

Ulik lønn for samme arbeidsoppgaver - Karriere, arbeidsliv

Sykepleiere for eksempel, burde ha mer i lønn, jobben de gjør er veldig viktig (har selv jobbet som pleier i 18 måneder - og er mann). Men en mannlig sykepleier som er ansatt i samme stilling og med samme kompetanse og i samme stillingsprosent som en kvinnelig kollega får like dårlig betalt som kvinnen Ulik lønn for samme stilling Arbeidet med høstens lokale lønnsforhandlinger er i gang i statlig sektor. På UiO er NTLs Ellen Dalen ganske sikker på at vi vil se utvikling der lønnsforskjellene mellom ansatte som gjør samme type jobb vil øke

Det gjelder imidlertid enkelte begrensninger. Blant annet er det i likestilling- og diskrimineringslovgivningen inntatt et prinsipp om lik lønn for likt arbeid. Dette innebærer at lønnsfastsettelsen skal foregå på samme måte, helt uavhengig av kjønn - Det betyr at to som gjør samme jobb, kan ha ulik lønn og andre betingelser, konstaterer han. Lite er gjort sentralt. Homme mener lite er gjort fra sentralt hold i Nav for å få bukt med forskjellene i vilkår mellom kommunalt og statlig ansatte. - Det er satt i gang en del arbeid lokalt Det klarer vi ikke når vi sitter ved siden av hverandre med samme oppgaver, men ulik lønn. Da NAV-kontoret på Kongsberg ble etablert i juli i fjor, hadde saksbehandlerne fra kommunen lavest lønn. Gjennom lokale forhandlinger i kommunen ble noen av disse jekket opp, med den begrunnelsen at de fikk betydelig endrede arbeidsoppgaver

Samme jobb, men ulik lønn. Det er naturlig at stillinger med tilsvarende oppgaver og ansvar sammenlignes lønnsmessig, men man har ikke krav på lik lønn. Lønn fastsettes gjerne på bakgrunn av erfaring, utdanning, oppgaver og ansvar, personlig innsats og konkurranse i markedet Ulik lønn for samme lærerjobb. Ola Kulild og Kjartan Espeland har samme lærerjobb, Da er det klart at vi ikke kan ha ulik avlønning for den samme jobben, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, har akkurat samme stilling og ansiennitet som Ola Kulild. Han har et halvt år mer i utdanning Ulik lønn i distriktene: 124.300 kroner forskjell i samme stilling. Skuffet: Lennart Steffensen er operasjonsleder i Troms. Her er han sammen med politimester Ole B. Sæverud (til venstre), som han skulle ønske gjorde mer for å jevne ut lønna blant de ansatte. Politiet - Hvordan vurderer dere rettferdigheten i at Trondheim kommune har ulik lønn til ansatte i samme stilling basert på geografisk arbeidssted? - Ulikhetene kom av ulik lønnspolitikk i de to kommunene. Det er mange ansatte fra «gamle Klæbu kommune» som har høyere lønn og tillegg enn ansatte i «gamle Trondheim kommune» I tillegg opplever de å få ulik lønn for samme arbeid. Torkjell Trædal. De gjør samme jobb på samme sted, men arbeidsgiver vil ikke gi dem samme lønn Ledige stillinger. AMMAN ambassade - Spesialutsending for utlendingssaker, 30017332/21. Søknadsfrist: 28.04.2021

2. Ingen skal gå ned i lønn, men det kan oppstå tilfeller hvor noen av ulike grunner tjener mer enn andre, selv om stillingen er den samme. Lønna reguleres av særavtaler, sentrale og lokale forhandlinger og det kan i så måte oppstå lønnsforskjeller. 3. Ulik lønn for likt arbeid kan skape frustrasjon og være en utfordring for. Artikkelen inneholder omfattende resultater av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som jobber i samme stilling innen samme virksomhet med utgangspunkt i funksjonærdata fra NHO sektoren i perioden 1980-1997. Lønnsgapet har på alle nivå sunket kraftig over perioden 1980-1997. Lønnsforskjeller innen gitte stillinger er relativt lite, selv uten kontroll for egenskapene til individet, om. Fortsatt ulik lønn for ulike kjønn: Kvinner i EU tjener langt mindre enn menn i samme stilling Romania og Italia er best på likelønn. Nye Eurostat-tall har oversikten, land for land Samme jobb gir ulik lønn i Tromsø Fra nyttår skal journalister i Nordlys og TV Tromsø gå i samme turnus. For samme jobb får Nordlys-journalistene langt høyere lønn enn sine tv-kolleger

Fagforbundet i LO sier at ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune har ulikt lønnsnivå. De påpeker at det utbetales ulik lønn for likt arbeid i flere avdelinger Maja Louise Lauritsen fra NRK-serien «113» har sagt opp ambulansejobben og begynt som sykepleier. Hun vil ha samme lønn som en paramedic når begge er ansatt i samme stilling og gjør samme jobb På samme måte som at kvinner og menn velger ulik utdanningsretning, går de også ulike veier gjennom yrkeslivet. Seks av ti ledere er menn, mens kvinnene helt klart dominerer i salgs- og serviceyrker. Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa Samme jobb, men ulik lønn. Det er naturlig at stillinger med tilsvarende oppgaver og ansvar sammenlignes lønnsmessig, men man har ikke krav på lik lønn. Lønn fastsettes gjerne på bakgrunn av erfaring, utdanning, oppgaver og ansvar, personlig innsats og konkurranse i markedet Ja, kanskje må dere tilby en høy lønn til nyutdannede for å få tak i folk, men vi må samtidig kunne heve de gode etablerte, ellers risikerer du at du får en høy turnover.NITO har sett flere eksempler på ingeniører som har sagt opp jobben, for så å bli tilbudt samme stilling med en vesentlig høyere lønn i samme bedrift

Samme kommune, samme jobb, ulik lønn - adressa

Ulik lønn for samme stilling Arbeidet - NTL - Norsk

Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. innholdet i arbeidet og lønn. Arbeidsgivere skal forebygge negative konsekvenser som følge av organisatorisk arbeidsmiljø på den samme systematiske måten som de forebygger andre risikoforhold på arbeidsplassen Det at kvinner og menn får ulik lønn i samme stilling, er en ting, men hvis Clemet utover det tror det er et faktum at man får lik lønn for likt arbeid bør hun ta seg en tur ned på jorda igjen Nattarbeid er definert i arbeidsmiljøloven. Dette er nattarbeid: Arbeid mellom klokken 21 og klokken 06. Kan ha uheldige helsemessige konsekvenser Det er overraskende nok at de streikende forbundene mener at det bør være ulik lønn for det samme arbeidet. men prinsipper som organisasjonsfrihet og retten til lik lønn for likt arbeid. er jo i realiteten at arbeidsgiverne skal binde seg til å ikke gi andre ansatte like gode vilkår som medlemmene i de tre forbundene EU innfører lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned.

Lik lønn til samme stilling? - Dagens Perspekti

 1. Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinnene ansatt på samme sted. VG Logo lederstillinger eller i høyere stillinger, om ikke kvinner får samme lønn
 2. I motsetning til ved en fast kontrakt betaler de fleste bemanningsbyråer bare lønn for de periodene arbeidstakeren er utleid, og har ellers ingen forpliktelser. Til sammen ga dette et overskudd på arbeidskraft som jobbet for dårlig lønn og med ustabile betingelser
 3. g hva gjelder lønn. et forhandlingsspørsmål. Ansiennitet og lønn er to sider av samme sak. Jo lenger ansiennitet du får godskrevet, til høyere lønn får du og til raskere kan du få men det kan være lurt å sjekke ut hva som er lønn for tilsvarende stilling i andre kommuner og virksomheter i.
 4. samme system verdi må denne være ulik Tekst 1: Begrep. C0 (ressurs) og CG (stilling) Tekst 2: Relasjonsgruppe. Oppsett Forslag ny lønn Forhandle Iverksette endringene SENTRAL HR Ansvar for å tilrette- du må ikke lage en ny stilling. Du kan bruke samme stilling, men må lage en ny rad i Ansettelses skillekortet med de nye datoene.
 5. Likestilling og likelønn Hva er likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme
 6. I Norge heter det seg at man skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Da lurer jeg på om den samme forståelsen gjelder den andre veien; altså at man skal ha ulik lønn for arbeid av ulik verdi. Det er ikke meningen å drive ordgyteri, men det er grunn til å gjøre se
 7. erende lønnsfastsettelse. Lovens bestemmelse om rett til lik lønn for arbeid av lik verdi gjelder for arbeidstakere ansatt i samme virksomhet

Samme jobb - ulik lønn FriFagbevegels

 1. Lik lønn for arbeid av lik verdi. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler
 2. eringslov som tar sikte på å utjevne disse forskjellene og sikre at kvinner og menn skal få lik lønn for likt arbeid. I utgangspunktet er det ikke lov å forskjellsbehandle menn og kvinner når det kommer til lønn (hvis de har samme jobb), men det skjer allikevel
 3. erte yrker. Men langt flere kvinner velger helt frivillig å gå ned i stilling - og lønn - når de får barn. En kunne kanskje ønske at flere menn gjorde det samme, i likestillingens navn
 4. Få kvinner med høy lønn. Tallene fra Finn-undersøkelsen, hvor 1.000 personer er spurt, viser at andelen kvinner som tjener over 500.000 kroner i årslønn, er langt lavere enn menn. Av de spurte oppgir 17 prosent av kvinnene at de tjener mellom 500.000 og 700.000 kroner, og bare 3 prosent at de tjener fra 700.000 til 900.000 kroner
 5. erende i strid med § 3. En arbeidstaker som kommer tilbake fra foreldrepermisjon har i utgangspunktet rett til samme stilling med samme lønn, tittel, arbeidsoppgaver og ansettelsesvilkår som før permisjonen

Urimelig og usolidarisk. For hva skjer når regjeringen skal friste norske arbeidsledige til å ta seg arbeid i landbruket, som står i fare for å ikke å kunne importere utenlandsk arbeidskraft til underbetalt onnearbeid. Underbetalingen er tariffestet, allmenngjort og betegnes som minstelønn, selv om vi ikke har noen generell minstelønn i Norge.Onnearbeid i landbruket er ikke statusyrke. Undersøkelsen viser at doktorgrad for de fleste fører til stillinger med høyere lønn. Foto: Colourbox. Samme grad, ulik lønn. Publisert fredag 15. januar 2016 - 06:00. Nye tall fra SSB: Hvilket fag du har master eller doktorgrad i, har mye å si for hva du tjener Andre i liknende stillinger tjener 40 000-100 000 mer om året enn det jeg får, men de har også mer ansiennitet. Som sagt i første innlegg var jeg ganske ung da jeg fikk stillingen, og selv om vi gjør nøyaktig samme jobb, vil ansienniteten alltid gjøre at de får mer i lønn for samme jobben Hvorfor markerer diverse norske forbund og bedrifter kvinnedagen med å vise til ulik lønn da det er blitt motbevist utallige ganger så sent som i desember/ifjor er det fortsatt lønnsforskjeller blant kvinner og menn, selv i samme stilling (men det avhenger mye på hvilken sektor man jobber i), så vet ikke helt om motbevist utallige. Feriepenger tjenes opp året før du tar ut ferien. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Ansatte over 60 år har rett.

Samme jobb – ulik lønn - aftenposten

Lønn på 445`` er helt OK lønn for en som jobber som du Gresshoppa. Men avhengig av hva du sammenligner deg med. Spørs er det ledende stilling du har, er det stor organisasjon du jobber i, privat bedrift, IT bransjen? Javel, sammenlign deg da med andre tilsvarende stillinger inne det du jobber med ( stillingstype) og sammenlign derfra Ulik fordeling av ansvar er derfor en viktig årsak til ulik lønn mellom kvinner og menn. Mindre lønnsforskjeller i likere grupper Lønnsforskjellene blir i hovedsak mindre når man ser på sammenliknbare grupper, for eksempel etter alder, utdanning og stilling Dårlige tider har gjort lønnshoppene færre for ansatte i næringslivet. Lønnstallene gjør det mulig å se om du henger etter andre i samme stilling eller bransje. Lønnsforskjellene er heller ikke blitt mindre med årene, noe forskjellene mellom offentlig og privat sektor viser. Ulike typer arbeid gir dessuten svært ulik lønn

Samme stilling, samme utdannelse, samme ansiennitet - men

Verdsettingsdiskriminering: Kvinnedominerte stillinger tenderer mot å være dårligere betalt enn mannsdominerte stillinger, til tross for at kravene til kompetanse og utdanning kan være de samme. Direkte lønnsdiskriminering: Kvinner kan motta lavere lønn enn menn i den samme stillingen og innen samme virksomhet Lik verdi - ulik lønn. Men hvordan kan vi egentlig måle arbeidets verdi? Lovverket legger til grunn at man kan sammenligne forskjellige stillinger på tvers av fag- og tariffgrenser, såfremt stillingene tilhører samme arbeidsgiver (f.eks. en kommune). I sammenligningen skal faktorer som kompetanse, ansvar, påkjenning og arbeidsforhold. «Ulikt arbeid eller arbeid av ulik verdi kan begrunne lovlig ulik lønn, men det er ikke tilfelle i vår sak,» skriver nemnda i sin avgjørelse. Nemnda viser til at begge personene ble tilsatt i stillinger med samme stillingstittel og på samme arbeidssted

148k members in the norge community. Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker «Likt arbeid - ulik lønn: Kvinnelige jurister tjener bare 84,2 prosent av mannlige juristers lønn» Det viser Juristforbundets lønnsstatistikk. Selv om kvinner leverer det samme som menn i arbeidslivet Bevegelig lønn Lønn som varierer etter arbeidsresultatet, som f.eks. akkordlønn , bonus og provisjon. Bevegelig lønn er som regel knyttet til konkrete mål på bedrifts-, avdelings-, team- og/eller individuelt nivå. I motsetning til fast time- eller månedslønn er det som regel ingen garanti om utbetaling av en bevegelig lønn Per tjener 36.000 kroner mindre enn Kjetil for samme jobb. Det er med undring vi har oppdaget at vår arbeidsgiver syns det er greit med store lønnsulikheter for samme jobb med samme ansvarsområde. Et eksempel: I en stilling som avdelingsleder i oppvekst kan avlønningen per i dag variere med godt over 100.000 kroner Lik lønn for samme arbeid 27.05.2019 2019 Likestilling og diskriminering Flere jobber for samme arbeidsgiver? 09.10.2020 2020 Jobb Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom

Anniken Cicilie Furø, HR-rådgiver i Lillestrøm kommune, påpeker at det har vært ulik lønnspolitikk i de tre kommunene som nå er slått sammen og at forskjellene varierer. - Fordi arbeidsgivere til tider har gitt mer enn garantilønn for å rekruttere nødvendig kompetanse, har ulikheter oppstått, sier hun Ulik fordeling av månedslønn. Månedslønn er skjevfordelt for både kvinner og menn. Dette skyldes noen svært høye lønninger, som er med på å trekke opp gjennomsnittet. Derfor er det vanlig å oppgi median når man omtaler lønn Samme utdanning, men ulik inntekt. resulterer det i en dårligere lønn. Tallene fra Storbritannia viser at inntektsvariansen for jusstudenter har økt med årene, det vil si at det finnes flere personer å velge mellom til hver stilling i arbeidsmarkedet Statistikken viser en gjennomsnittlig lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 1,8 prosent fra 1. oktober 2017 til 1. oktober 2018, tilsvarende tall for fjoråret var 3,4 prosent. 3) Metode for årslønnsberegning; A-ordningen gir utbetalt lønn og timer for alle månedene i løpet av ett år

Ringerike kommune er med sine ca 2 300 ansatte Ringerikes og regionens største arbeidsgiver. Vi har mange varierte samfunnsoppgaver som gjør at vi har et stort behov for medarbeidere med ulik kompetanse Får man utbetalt feriepengene i for eksempel juni holder det ikke at arbeidsgiver holder igjen lønn for juni måned. Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers lønn, slik at man kan få utbetalt vanlig lønn i alle fem ferieukene. I og med at det ikke er fem uker i en måned, trekkes de øvrige dagene av feriepengene Dersom legen bytter arbeid hos samme arbeidsgiver (sykehus), vil legen ikke måtte tiltre for å få rettigheter. En overlege som blir seksjonsoverlege, beholder altså rettigheter uten ny tiltredelse. Bytter legen arbeidsgiver, stilles det krav om tiltredelse. Dette gjelder også selv om begge arbeidsgivere er organisert innenfor samme tariffområde Lokal lønn vil også kunne føre til ulik lønnsutvikling mellom kommuner. Med innsatsbaserte kriterier, kan skyldes at det i noen stillinger er vanskelig å måle den enkeltes innsats. med at samme yrkeskategori ikke kan plasseres i ulike kapitler Ulike stillinger. Mye av forskjellen Vi kan se på hva forskjellen ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme jobber Tallene tilsvarer de ukorrigerte tallene i figur 1, og sier dermed ikke noe om årsaken til at kvinner og menn har ulik lønn. Figur 4 Stillingsstørrelser

- Samme stilling, samme utdannelse, samme ansinnitet - men ulik lønn . Vi i Fagforbundet Finnmark takker deltakerne for gjennomføringen - og ønsker lykke til videre i arbeidet for verdens beste fagforbund : Når lavere arbeidsgiveravgift kun er forbeholdt yngre medarbeidere, blir det vanskelig å velte den over i høyere lønn, fordi det er vanskelig å ha ulik lønn for samme type arbeid innad i en bedrift. Da kan de heller bruke den reduserte avgiften til å tiltrekke seg flere unge arbeidstagere, til samme lønn som før Likestillings- og diskrimineringsloven gir et vern mot diskriminerende lønnsfastsettelse. I loven § 34 er det fastsatt at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn Kvinnelige og mannlige journalister hadde betydelig ulik lønn i 2017. De mannlige journalistene tjente i snitt 605.400kr. Dette er 8% mer enn de kvinnelig journalistene som på sin side hadde en lønn på 562.440kr. De 25% av journalistene som tjente mest i 2017 (den øverste kvartilen) hadde en gjennomsnittslønn på 656.520kr Spørsmål om en stilling er «passende» avgjøres ikke alene ut fra lønnsnivå, men også en nærmere vurdering av stillingens karakter. En arbeidstaker ansatt I stilling som forsker kan eksempelvis ikke kreve fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis, fordi disse to stillingene har ulik karakter, selv om lønnen kan være den samme

«Ulikt arbeid eller arbeid av ulik verdi kan begrunne lovlig ulik lønn, men det er ikke tilfelle i vår sak,» skriver nemda i sin avgjørelse. Nemda viser til at begge personene ble tilsatt i stillinger med samme stillingstittel og på samme arbeidssted ansiennitet for delen av stillingen som knytter seg til gjennomføring av selve videreutdanningen. For delen som gjelder motytelsesarbeid i klinikken underveis i studiet, utbetales lønn ihht ansiennitet og overenskomst. Denne interne fordelingen er litt ulik avhengig av hvilken videreutdanning det er snakk om. Motytelse/jobbing under studietide Stillingen rapporterer til Leder for Regnskaps- og lønnstjenester. Som teamleder her vil du få muligheten til å jobbe sammen med svært dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø, du vil få utfordrende arbeidsoppgaver samt gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Ansvar og oppgaver knyttet til stillinge En stor del av lønnsforskjellene skyldes ulike stillinger og ulik lønn ved ansettelser, men dette forklarer ikke alt. Kvinner og menn i samme bedrift skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Liten åpenhet og transparens rundt lønn bidrar til å opprettholde problemet. Åpenhet om lønnsfastsettelse er derfor et viktig premiss for likelønn Om stillingen Vi søker etter en ny medarbeider med god forståelse for økonomi- og lønnsfaget. Stillingen rapporterer til leder for Seksjon for lønn og reiser. Seksjonen inngår i Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. Stillingen har fast arbeidssted ved høgskolens studiested i Halden, men den som ansettes i stillingen vil også bistå høgskolens studiested i Fredrikstad

Det er kulturforskjeller og ulik lønn for samme arbeid, noe som medfører et stort behov for harmonisering av lønnen til de ansatte som dette rammer, forteller Arntsen. I de tidligere kommunene hadde personalavdelingen myndighet til å ta seg av slike saker 2) Stillingsdiskriminering er et begrep for tilfeller hvor kvinner og menn gis ulik adgang til stillinger. Dette gjelder typisk avansementsstillinger med høyere status og lønn. En slik sortering fører til gjennomsnittlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med samme personlige ressurser

Med resultatansvar følger ofte mer innslag av bonusordninger som premierer resultater. Ulik fordeling av ansvar er derfor en viktig årsak til ulik lønn mellom kvinner og menn. Mindre lønnsforskjeller i likere grupper. Lønnsforskjellene blir i hovedsak mindre når man ser på sammenliknbare grupper, for eksempel etter alder, utdanning og stilling Må se på lønn Yttre mener det er naturlig at også lønn blir blant temaene de vil diskutere. De får i dag mange spørsmål fra medlemmer som opplever at de har ulik lønn selv om de jobber med de samme oppgavene Likelønn er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling mellom kvinner og menn.Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) § 21 definerer likelønn som: Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi Før samtalen bør du skaffe deg oversikt over hvordan sammenlignbare stillinger i bedriften er lønnet, og sjekk gjerne SSBs lønnsstatistikk for å se hvordan samme type stillinger lønnes. Eventuelle forskjeller i lønnen mellom deg og andre som jobber i stillinger som kan sammenlignes med din kan være et godt argument for høyere lønn Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Og lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent den samme lønnen

ulik lønn i samme stilling - hybriddistribution

Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med mennesker i ulik alder? I Veavågen menighet vil du ha en unik mulighet til å nå mennesker med budskapet om Jesus - noe som vil gi betydning for dem resten av livet! I Veavågen vil du få jobbe sammen med en stor gruppe engasjerte frivillige og en dedikert stab • Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, og arbeid av lik verdi. • Lik lønn for langtidsutdannede i privat og offentlig sektor. • Lik lønn for kvinne- og mannsdominerte yrker. • Lik lønn for likeverdige grupper i alle virksomheter. Vi trenger en likelønnspott, og vi trenger den nå ning for lønn. I gjennomsnitt tjener kvinner 87 kroner for hver hundrelapp menn tjener, uavhengig av hvor-vidt man jobber heltid eller deltid. Likestillingsloven gir et vern mot diskriminerende lønnsfastsettelse. Lovens bestemmelse om rett til lik lønn for arbeid av lik verdi gjelder for arbeidstakere an-satt i samme virksomhet Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder for samme virksomhet og uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres av ulike tariffavtaler. Likelønn for kvinner og menn er ikke et mål om lik lønn for alle, men at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn og at urimelige lønnsforskjeller basert på kjønn ikke kan aksepteres Jeg jobber en organisasjon og byttet stilling internt 1. desember. Jeg gikk da betydelig opp i lønn. På nyåret får jeg vite at jeg ikke får 25 betalte feriedager som før, men 24 pluss en ubetalt feriedag. Dette er grunnet at feriepengene opptjent i fjor ikke er nok til å dekke den siste dagen med ferie i år. Jeg synes dette virker rart

Ulik lønn? - Likestilling - VG Nett Debat

Ledige stillinger. Union of Education Norway. Priser. Utdanningsforbundet er Miljøfyrtårn. Arbeidsgiver mente harmonisering av lønn etter kommunesammenslåingene i kommune-Norge skulle jevnes ut over tid i lønnsforhandlingene. Samme kommune, samme jobb, ulik lønn-I Trondheim skal vi ha lik lønn for likt arbeid. Kontakt To personer med omtrent like kvalifikasjoner ble i 2018 ansatt i lik stilling omtrent samtidig ved lærerutdanninga ved UiT. Men den ene fikk mer lønn enn den andre a) vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling, b) &empmargin;nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og. c) &empmargin;fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten utregnet ny lønn pr. 1.5.2018 (kravvedlegg 1). Vi vil komme tilbake til dette i krav nr. 2. 1 HTA kapittel 4 - sentrale tillegg Til ansatte med stilling i HTA kap 4 gis sentrale lønnstillegg pr 1.5.2018 slik: 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Lønnsgruppe 1 X X X X X X * 2 X X X X X X Trond Pedersen (Frp) sa at partiet hans er kritiske til at kommunen betaler ut lønn til en politisk koordinator for samferdselsprosjekter i 50 prosents stilling selv om kommunestyret ikke har vedtatt noen arbeidsbeskrivelse for hva denne representanten skal gjøre. Terje Olden (MDG), Bjørnerud og Næss ga uttrykk for det samme

ulik lønn i samme stilling - ostelageret

En passende stilling innebærer ikke nødvendigvis at stillingen må være i samme yrke eller med samme lønn som arbeidstakeren tidligere har hatt. Når flere ansatte har fortrinnsrett. I noen tilfeller vil det være flere ansatte som har fortrinnsrett til en stilling Søk etter Sykepleiere ulike stillinger-jobber i Halden kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 19.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Se stilling her. Stadiontunet sykehjem og Bodø Legevakt- Vi søker stolte, modige og tydelige sykepleiere! Ved Bodø Legevakt/Stadiontunet sykehjem er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier. - 60 % av stillingen er i perioden 20.08.18 til 20.08.19 knyttet opp mot et vikariat ved Bodø legevakt, resterende 40 % er ved Stadiontunet sykehjem - Lovene skal sikre at arbeidsgivere ikke forskjellsbehandler ansatte i samme stillinger lønnsmessig, med mindre det foreligger en saklig grunn for det, sier Lier. Han peker på at saklige grunner kan være knyttet til forskjeller i kompetanse og ansiennitet. - Det er selvfølgelig lov å gi folk ulik lønn I samme periode er den di-rekte grunnbevilgningen tredoblet. For å etablere et godt samspill mellom aktiviteter med ulik finansiering er det bl.a. nødvendig å kjenne de totale kostnadene ved aktivitetene. Det er dessuten et regelfes-tet krav. Direkte kostnader er først og fremst lønn i vitenskapelige stillinger til gjennomføring a

 • Gjutna missar korsord.
 • Continental Gator Hardshell 23mm psi.
 • Telenor LTE.
 • Bröllopsmarsch gitarr.
 • Download aplikasi Adobe Reader.
 • ALEP solicitors.
 • Växla pengar Gävle.
 • Neapel på italienska.
 • Mats Wilander Eurosport.
 • Zoo Tiere Ausmalen.
 • Vad är predikatsfyllnad.
 • Rabalder synonym kryssord.
 • Suburra season 3 cast.
 • Stockholms läns landsting.
 • Cirka tretton webbkryss.
 • Liverpool vs.
 • Invito Sundsvall take away.
 • Neues Parkhotel Neumünster telefonnummer.
 • Fendt 380 GTA Turbo Erfahrungen.
 • Positionsljus lastbil.
 • Jimmy Lidberg brottare.
 • Best military clothing.
 • Hyra entrévärd.
 • Gameter.
 • Sockerrör Sverige.
 • Harley 131 Crate engine specs.
 • QuickTime Pro free.
 • Kik web.
 • Vandreture Herning.
 • Veranstaltungen Freyburg 2020.
 • Mydays Alpaka Übernachtung.
 • Jonisering damm.
 • Web design inspiration 2019.
 • Italienska östkusten.
 • Smålands Tidningen app.
 • Wer hat Smaug getötet.
 • Forbudte hunderacer i Danmark.
 • Wizard logo for PUBG.
 • Emcrit midline.
 • Friesland.
 • Dörrdekoration granris.